Agronomická fakulta

Přijímací zkoušky (Bc.): Prospěch ze SŠ

2. kolo přijímaček - týká se těchto studijních programů a specializací:
 
Bc.

 • Program Agroekologie – specializace Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému
 • Program Aplikovaná technika – specializace Odpadové hospodářství v prezenční formě, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení
 • Program Fytotechnika – specializace Fytotechnika, Rostlinolékařství
 • Program Technologie potravin
 • Program Zemědělské inženýrství – specializace Agrobyznys, Zemědělské inženýrství v prezenční formě
 • Program Zootechnika – specializace Rybářství
 • Program Zemědělská specializace – specializace Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia

NMgr.

 • Program Agroekologie – specializace Agroekologie a Voda v agroekosystému
 • Program Fytotechnika
 • Program Molekulární biologie a biotechnologie – specializace Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
 • Program Odpadové hospodářství v prezenční i kombinované formě
 • Program Potravinářství a výživa člověka – specializace Technologie potravin
 • Program Profesní zemědělství
 • Program Provoz techniky
 • Rostlinolékařství
 • Rybářství a hydrobiologie
 • Technické znalectví a oceňování
 • Program Zemědělské inženýrství – specializace Agrobyznys a Zemědělské inženýrství v prezenční formě
 • Program Zootechnika – specializace Chov koní a agroturistika
 • Zemědělská specializace – specializace Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia

 

Kdy podat přihlášku: 7. 6. - 23. 8. 2021

 

Přehled studia AF

 

Lesnická a dřevařská fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ, talentová zkouška u SP Design nábytku

2. kolo přijímaček - týká se těchto studijních programů:

Bc.

 • Arboristika (prezenční i kombinovaná)
 • Lesnictví – specializace Lesnictví tropů a subtropů (prezenční)
 • Technologie a management zpracování dřeva (prezenční i kombinovaná)
 • Tvorba a výroba nábytku – specializace Výroba nábytku (prezenční)

NMgr.

 • Všechny studijní programy kromě Designu nábytku

 

Kdy podat přihlášku: 14. 6. - 11. 8.

 

Přehled studia LDF

 

Provozně ekonomická fakulta

Na PEF už letos přihlášky nepřijímáme.

 

Přehled studia PEF

 

Zahradnická fakulta

Podávání přihlášek do 24. srpna 2021.
Platí pro všechny Bc i Mgr. programy/specializace mimo Bc. oboru Krajinářská architektura.

 

Přehled studia ZF

 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Studenti jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, Scio testů či studijního průměru. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete v odkazu níže.

2. kolo přijímaček
Do kdy podat přihlášku: 11. 7. 2021

 

Přehled studia FRMS

 

Institut celoživotního vzdělávání

Na ICV už letos přihlášky nepřijímáme.

 

Přehled studia ICV

 

Uchazeči se specifickými potřebami (zdravotním znevýhodněním či postižením)

Uchazeči ke studiu na MENDELU, kteří mají specifické potřeby vyplývající z jejich zdravotního stavu, mohou žádat o zohlednění těchto specifických potřeb při přijímacím řízení i při studiu. Stačí vyznačit tyto skutečnosti v elektronické přihlášce ke studiu – touto cestou vyjadřujete také souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Podrobnější informace najdete na:

 

Pro fyzické odevzdání přihlášek na AF můžete nově využít schránky, které jsme zprovoznili u hlavní vrátnice z ulice Zemědělská. Do schránek můžete vhazovat vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami. Podrobnější informace najdete zde

Studuj na mendelu

 

Přihlášku na ICV je také možné vhodit do schránky, je umístěná v zádveří vstupních dveří ICV na adrese Zemědělská 5 . Schránka je přístupná v pracovní dny v čase 7:00 – 19:00.

 

Studuj na mendelu
 

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU