Agronomická fakulta

Přijímací zkoušky (Bc.): Prospěch ze SŠ

Přijímací zkoušky NMgr.: 18. 5. 2021

Do kdy podat přihlášku: 15. 4. 2021

 

Přehled studia AF

 

Lesnická a dřevařská fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ, talentová zkouška u SP Design nábytku

Do kdy podat přihlášku: 20. 4. 2021

 

Přehled studia LDF

 

Provozně ekonomická fakulta

Přijímací zkoušky (Bc.): TSP (od 12. do 30. 4. 2021), pro studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky

Do kdy podat přihlášku (Bc.): 9. 4. 2021

Přijímací zkoušky (Mgr.): Test z odborného předmětu (24. 5. – 4. 6. 2021)

Do kdy podat přihlášku (Mgr.): 30. 4. 2021

 

Přehled studia PEF

 

Zahradnická fakulta

Do kdy podat přihlášku (Bc.): 30. 4. 2021

Do kdy podat přihlášku (Mgr.): 21. 5. 2021

 

Přehled studia ZF

 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Přijímací zkoušky: 24. – 28. 5. 2021

Studenti jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, Scio testů či studijního průměru. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete v odkazu níže.

Do kdy podat přihlášku: 30. 4. 2021

 

Přehled studia FRMS

 

Institut celoživotního vzdělávání

Přijímací zkoušky: písemný test (online) – v termínu 24. – 28. 5. 2021

Do kdy podat přihlášku: 15. 4. 2021

 

Přehled studia ICV

 

Uchazeči se specifickými potřebami (zdravotním znevýhodněním či postižením)

Uchazeči ke studiu na MENDELU, kteří mají specifické potřeby vyplývající z jejich zdravotního stavu, mohou žádat o zohlednění těchto specifických potřeb při přijímacím řízení i při studiu. Stačí vyznačit tyto skutečnosti v elektronické přihlášce ke studiu – touto cestou vyjadřujete také souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Podrobnější informace najdete na:

 

Pro fyzické odevzdání přihlášek na AF a ZF můžete nově využít schránky, které jsme zprovoznili u hlavní vrátnice z ulice Zemědělská. Do schránek můžete vhazovat vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami. Podrobnější informace najdete zde

Studuj na mendelu

 

Přihlášku na ICV je také možné vhodit do schránky, je umístěná v zádveří vstupních dveří ICV na adrese Zemědělská . Schránka je přístupná v pracovní dny v čase 7:00 – 19:00.

 

Studuj na mendelu
 

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU