Agronomická fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ

Do kdy podat přihlášku: 30. 4. 2020

2. kolo přijímaček

Do kdy podat přihlášku:
Bc. 8. 6. – 24. 8. 2020
NMgr. 8. 6. – 31. 7. 2020

Přehled studia AF

 

Lesnická a dřevařská fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ, talentová zkouška u SP Design nábytku

Do kdy podat přihlášku: do 30. 4. 2020

2. kolo přijímaček

Do kdy podat přihlášku: 15. 8. 2020

Přehled studia LDF

 

Provozně ekonomická fakulta

Přijímací zkoušky: Bc. – duben 2020, Mgr. – červen 2020

TPS realizované fakultou.

Do kdy podat přihlášku: 28. 4. 2020

Přehled studia PEF

 

Zahradnická fakulta

Do kdy podat přihlášku: Bc. – 30. 4. 2020, NMgr. – 21. 5. 2020

Přehled studia ZF

 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Studenti jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, Scio testů či studijního průměru. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete v odkazu níže.

Do kdy podat přihlášku: 30. 4. 2020

Další kolo přijímaček:

Do kdy podat přihlášku: 31. 8. 2020

Přehled studia FRMS

 

Institut celoživotního vzdělávání

Přijímací zkoušky: písemný test – v termínu 18. 5. – 22. 5. 2020

Do kdy podat přihlášku: 15. 4. 2020

2. kolo přijímaček

Pro studijní obory Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku přijímáme přihlášky do 30. 6. 2020. Přijímací zkouška proběhne 23. 7. 2020 elektronicky.
Pro studijní obor Technické znalectví a expertní inženýrství přijímáme přihlášky do 31. 7. 2020. Přijímací zkouška proběhne 24. 8. 2020 elektronicky.

Studuj na mendelu

 

 

Pro fyzické odevzdání přihlášek na AF a ZF můžete nově využít schránky, které jsme zprovoznili u hlavní vrátnice z ulice Zemědělská. Do schránek můžete vhazovat vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami. Podrobnější informace najdete zde

Studuj na mendelu

 

Přihlášku na ICV je také možné vhodit do schránky, je umístěná v zádveří vstupních dveří ICV na adrese Zemědělská . Schránka je přístupná v pracovní dny v čase 7:00 – 19:00.

 

Uchazeči se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním

Uchazeči ke studiu na MENDELU se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním (též označování jako studenti se specifickými potřebami) mohou žádat o zohlednění svých specifických potřeb při přijímacím řízení. Děje se tak prostřednictvím vyznačení těchto skutečností v elektronické přihlášce ke studiu. Touto cestou vyjadřují též souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Podrobnější informace je možné nalézt na stránkách Poradenského a profesního centra.

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU