Agronomická fakulta

Přijímací zkoušky (Bc.): Prospěch ze SŠ 

Kdy podat přihlášku:  do 31. 3. 2022

Dny otevřených dveří: 7. 1. 2022; 21. 1. 2022; 4. 2. 2022

 

Přehled studia AF

 

Lesnická a dřevařská fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ, talentová zkouška u SP Design nábytku

Kdy podat přihlášku: 1. 12. 2021 – 31. 3. 2022

Dny otevřených dveří: 3. 12. 2021; 28. 1. 2022; 25. 2. 2022

 

Přehled studia LDF

 

Provozně ekonomická fakulta

Přijímací zkoušky: Testy předpokladů ke studiu (1. – 3. 12. 2021)

Kdy podat přihlášku: do 14. 11. 2021

 

Přehled studia PEF

 

Zahradnická fakulta

Kdy podat přihlášku: 1. 12. 2021 – 31. 3. 2022

Dny otevřených dveří: 28. 1. 2022; 10. 2. 2022
 
Výška na zkoušku: 27. 1. 2022; 11. 2. 2022

 

Přehled studia ZF

 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Přijímací zkoušky: Studenti jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, Scio testů či studijního průměru. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete v odkazu níže.

Kdy podat přihlášku:  27. 12. 2021 – 11. 7. 2022

Dny otevřených dveří: 28. 1. 2022; 25. 2. 2022; 18. 3. 2022

 

Přehled studia FRMS

 

Institut celoživotního vzdělávání

Kdy podat přihlášku:  1. 1. 2022 – 15. 4. 2022

Dny otevřených dveří: 28. 1. 2022; 4. 2. 2022

Přijímací zkoušky: 23. – 27. 5. 2022

 

Přehled studia ICV

 

Uchazeči se specifickými potřebami (zdravotním znevýhodněním či postižením)

Uchazeči ke studiu na MENDELU, kteří mají specifické potřeby vyplývající z jejich zdravotního stavu, mohou žádat o zohlednění těchto specifických potřeb při přijímacím řízení i při studiu. Stačí vyznačit tyto skutečnosti v elektronické přihlášce ke studiu – touto cestou vyjadřujete také souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Podrobnější informace najdete na:

 

Pro fyzické odevzdání přihlášek na AF můžete nově využít schránky, které jsme zprovoznili u hlavní vrátnice z ulice Zemědělská. Do schránek můžete vhazovat vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami. Podrobnější informace najdete zde

Studuj na mendelu

 

Přihlášku na ICV je také možné vhodit do schránky, je umístěná v zádveří vstupních dveří ICV na adrese Zemědělská 5 . Schránka je přístupná v pracovní dny v čase 7:00 – 19:00.

 

Studuj na mendelu
 

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU