Dokumenty

Předpisy, formuláře, tiskopisy a vizuální styl.

Úřední deska

Ostatní dokumenty

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání nových zaměstnanců [pdf] – stáhnout zde

Evropský kodex [pdf] – stáhnout zde

Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu [pdf] – stáhnout zde

Genderově senzitivní komunikace MENDELU [.PDF]

Jak na genderově senzitivní komunikaci v instituci (od Národního kontaktního centra Gender a věda Sociologického ústavu AV ČR)

Formuláře a tiskopisy

Přejít na samostatnou stránku Oblast personální

Přejít na samostatnou stránku Oblast ekonomická a finanční

Přejít na samostatnou stránku Oblast ÚVIS

Více informací na webu akreditace

Jednotný vizuální styl

Přejít na samostatnou stránku Osobní vizitka

Pro vytvoření vaší vizitky použijte aplikaci Tvorba osobní vizitky v UIS.

Aplikace primárně čerpá osobní údaje uvedené v UIS a dále nabízí variabilní pole pro doplnění údajů, které databáze UIS povinně neobsahuje (mobilní telefon). Po udělení souhlasu přímým nadřízeným má uživatel možnost požádat systémového integrátora nebo pracovníka OSSA na svém ústavu o změnu názvu své funkce na výstižnější, místo uvedení funkce primárně čerpané z personálního systému SAP. Je možné např. zvolit funkci odborný asistent místo VŠ učitel, technik eLearning aplikací místo netechnický pracovník pro výuku, aj.

Tlačítko tisk vizitky vyexportuje náhled osobní vizitky v tiskové kvalitě (PDF). Soubor lze poté, se specifikací druhu papíru a počtu kusů, zaslat k vytištění do Vydavatelství univerzity nebo jakékoliv tiskárny podle vlastní volby.

Přejít na samostatnou stránku E-mailový podpis

Vlastní text zprávy je písmem Arial Regular 10b, řádkování normální dle e-mailového klienta.

E-mailové podpisy univerzity, ostatních organizačních součástí a fakult podléhají jednotnému stylu. Na konci textu každé elektronické zprávy je uvedeno jméno a funkce pracovníka. Pod těmito informacemi se nachází značka univerzity, ostatních organizačních součástí nebo fakulty v základním barevném provedení. Poté následuje příslušný odbor, oddělení, dále pak kontaktní údaje včetně internetové adresy. Vzhledem k omezením e-mailových klientů se používá doplňkové písmo Arial. Použijte logo dle součásti/fakulty.

Pro jednoduchou tvorbu použijte generátor e-mailových podpisů.

Přejít na samostatnou stránku Prezentace

Prezentujte MENDELU v tuzemsku i v zahraničí. Využít můžete prezentace níže, které je určená jak studentům, tak zaměstnancům.

Přístup k umělé inteligenci