Předpisy: Zápisy z jednání orgánů univerzity

Samosprávné akademické orgány univerzity

Akademický senátčlenovézápisy
Disciplinární komisečlenovézápisy
Rada pro vnitřní hodnoceníčlenovézápisy
Vědecká radačlenovézápisy

Další orgány univerzity

Správní radačlenovézápisy

Poradní orgány rektora

Kolegium rektoračlenovézápisy
Interní akreditační komisečlenovézápisy

Poradní komise

Etická komisečlenovézápisy
Komise rektora pro doktorské studiumčlenovézápisy
Komise rektora pro ediční a audiovizuální činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro hospodářsko-správní činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro ICTčlenovézápisy
Komise rektora pro kvalitučlenovézápisy
Komise rektora pro personální rozvojčlenovézápisy
Komise rektora pro Public Relationsčlenovézápisy
Komise rektora pro sestavování rozvrhůčlenové zápisy
Komise rektora pro strategii a udržitelnostčlenové zápisy
Komise rektora pro tvůrčí činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro vzdělávací činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro zahraniční vztahy a internacionalizacičlenovézápisy
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracovištěčlenovézápisy
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířatčlenovézápisy
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtinyčlenovézápisy
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčicečlenovézápisy
Rada pro komercializacičlenovézápisy
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensisčlenovézápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensisčlenovézápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropicačlenovézápisy
Redakční rada časopisu MENDEL GREENčlenovézápisy
Redakční rada časopisu MENDELU Beskydyčlenovézápisy
Výbor pro řízení kybernetické bezpečnostičlenovézápisy
Výbor pro řízení rizikčlenovézápisy
Ústřední náhradová komisečlenovézápisy