Mendel News

Informační bulletin pro zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně vychází na začátku každého měsíce a informuje zaměstnance o tom, co se dělo na univerzitě v měsíci předchozím.

Napsali o nás

Společnost NEWTON media a.s. zaznamenává denně informace o tom, kde se píše a mluví o Mendelově univerzitě v Brně.

Zaměstnancům MENDELU je monitoring pro čtení dostupný z univerzitní sítě, nebo při připojení přes VPN MENDELU, nebo prostřednictvím sítě Eduroam při připojení v areálu MENDELU na adrese https://newtonone.newtonmedia.eu.