Předpisy: Směrnice rektora

Aktuální předpisy a dokumenty

11/2019 – Řízení předpisů na Mendelově univerzitě v Brně (I. změna, účinné od 29. 10. 2021) 2/2020 – Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně (I. změna, účinné od 1. 11. 2021) 2/2021 – Prevence a odhalování plagiátů 3/2021 – K zadávání veřejných zakázek (I. změna, znění účinné od 1. 4. 2022) 7/2021 – Organizační řád Školního zemědělského podniku Žabčice 6/2021 – Organizační řád Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny 5/2021 – Zřízení výboru kybernetické bezpečnosti a pozice manažera kybernetické bezpečnosti (znění účinné od 24.12.2021) 4/2021 – Řízení lidských zdrojů (znění účinné od 1.1.2022) 6/2018 – Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně (2. změna, účinné od 1. 10. 2021) 1/2021 Jednací řád etické komise 5/2020 – Spisový řád 4/2020 – Pracovní řád 3/2020 – Systém zpracování osobních údajů 3/2018 – Zveřejňování závěrečných prací 10/2019 – Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na Mendelově univerzitě v Brně 9/2019 – Interní katalog prací (účinný od 1.1.2020) 5/2019 – Jednací řád vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání 3/2019 – O vnitřním kontrolním systému 4/2018 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby 2/2019 – Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem 1/2019 – Ceny rektora Mendelovy univerzity v Brně 8/2018 – Organizační řád celoškolských a rektorátních pracovišť 7/2018 – Postup v případě zániku akreditace studijního programu 5/2018 – Činnost garanta studijního programu

Starší předpisy a dokumenty

6/2018 – Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně (účinné do 01.06.2021) 6/2018 – Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně (1. změna, účinné od 1.6.2021 do 1. 10. 2021) 2/2020 – Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně, (účinné do 1. 11. 2021) 3/2021 – K zadávání veřejných zakázek (znění účinné do 1. 4. 2022) 7/2019 – Prevence a odhalování plagiátů v závěrečných pracích (účinné do 28.10.2021) 11/2019 – Řízení předpisů na Mendelově univerzitě v Brně (zneplatněno 20. 10. 2021) 6/2019 – Užívání a podoba razítek (znění účinné do 31.12.2020) 1/2020 – Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2020 (znění účinné do 31.12.2020) 2/2018 – Interní katalog prací (účinný do 1. 1. 2020) 3/2018 – Zveřejňování závěrečných prací (účinné do 12.11.2019) 4/2019 – Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2019 DODATEK Č. 2 SMĚRNICE REKTORA č. 4/2018 Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby DODATEK Č. 1 SMĚRNICE REKTORA č. 4/2018 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby 1/2018 – Řízení předpisů na Mendelově univerzitě v Brně 1/2017 – Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně