Předpisy: Rozhodnutí kvestora

Aktuální předpisy a dokumenty

3/2016 – Zabezpečení peněz při přepravě 8/2014 – Náležitosti obchodních listin 3/2014 – Stavební investice hrazené z projektů 4/2013 – Poučení o BOZP a PO zaměstnanců cizích subjektů provádějících práce v prostorách Mendelovy univerzity v Brně 3/2012 – 1. Přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních a montážních prací, 2. Snížená sazba daně z přidané hodnoty Dodatek č. 1 k Rozhodnutí kvestorky č. 9/2010 ze dne 1. prosince 2010, čj. 9393/2010-980 – Nápravné opatření z provedené externí kontroly – Překlad účetních dokladů vydaných v cizím jazyce do českého jazyka 9/2010 – Nápravné opatření z provedené externí kontroly – Překlad účetních dokladů vydaných v cizím jazyce do českého jazyka

Starší předpisy a dokumenty

9/2014 – Ceník vstupného do Botanické zahrady a arboreta pro osoby mimo zaměstnance a studenty Mendelovy univerzity v Brně platný od 1. 1. 2015 (účinné do 3.12.2021) 10/2014 – Ceník pronájmu zahradního místa v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně pro veřejnost platný od 1. 1. 2015 (účinné do 3.12.2021) 2/2016 – Ceník ubytovacích služeb na výukovém a rekreačním středisku Karlov pod Pradědem (VRS Karlov), rekreačním středisku Křižánky a stanovení storno poplatků (účinné do 1.1.2020) 1/2017 – Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2017 8/2016 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2017 7/2016 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2016 5/2016 – Inventarizace majetku MENDELU 4/2016 – Prověrky bezpečnosti práce 1/2016 – Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2016 6/2015 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2016 5/2015 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2015 4/2015 – Inventarizace majetku MENDELU 3/2015 – Prověrky bezpečnosti práce 2/2015 – Informační povinnost při plnění z rámcových smluv a veřejných zakázek 1/2015 – Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2015 12/2014 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2015 7/2014 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2014 6/2014 – Inventarizace majetku MENDELU 5/2014 – Prověrky bezpečnosti práce 4/2014 – Informační povinnost při plnění z rámcových smluv 2/2014 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2014 1/2014 – Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2014 8/2013 – Stanovení výše zisku u zakázek doplňkové činnosti v roce 2014 3/2013 – Ceník ubytovacích služeb na výukovém a rekreačním středisku Karlov (VRS Karlov), rekreačním středisku Křižánky a stanovení storno poplatků 5/2011 – Stavební investice hrazené z projektů 3/2011 – Zabezpečení peněz při přepravě 2/2010 – Ceník vstupného do Botanické zahrady a arboreta pro osoby mimo zaměstnance a studenty MENDELU 10/2009 Zúčtování úhrad studentů studujících ve studijním programu v cizím jazyce, kteří si hradí plně poplatek za studium a za některé další služby 2/2009 – Dodatek č. 1 k Oběžníku č. 6/2004, o uplatňování daně z přidané hodnoty, čj. 1227/2004 ze dne 24. 5. 2004 7/2008 – Propagační tiskoviny a reklamní předměty na MZLU v Brně (s výjimkou ŠP a SKM) 4/2008 – Ukončení platnosti 50haléřových mincí; Daňové doklady při hotovostním platebním styku