Předpisy: Nařízení rektora

Aktuální předpisy a dokumenty

Pro vyhledání konkrétního dokumentu můžete využít klávesovou zkratku CTRL+F

13/2020 Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem (účinné od 1. 9. 2022) 9/2020 – Centralizované rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2021 (účinné do 3. 5. 2022) 8/2020 – Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2021 (účinné do 03.05.2022) 8/2019 – Stanovení působnosti prorektorů (účinné od 1.11.2021) 3/2022 – Harmonogram akademického roku 2022/2023 (účinné od 1. 9. 2022) 4/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 (účinné do: 31. 8. 2022) 2/2022 – Osvobození od poplatků a další opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 1/2022 – Vyhlášení cen rektora v roce 2022 12/2021 – Stanovení rozpočtového provizoria 15/2020 – Zásady studentské grantové soutěže a specifického vysokoškolského výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně (I.změna, znění účinné od 18.12.2021) 11/2021 – Opatření proti šíření koronaviru (účinné od 18.11.2021) 10/2021 – Stanovení působnosti ředitele controllingu 9/2021 – Struktura a obsahová náplň činnosti rektorátních a celoškolských pracovišť 8/2021 – Stanovení nejvyšších počtů kvalifikačních prací, které může vést jedna osoba 7/2021 – Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2021 6/2021 – O změně směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně 5/2021 – Centralizované rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2022 2/2021 – Stanovení rozpočtového provizoria 1/2021 – Mezinárodní identifikátory výzkumných a vědeckých pracovníků 22/2019 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (II. změna, účinná od 5.2.2021) 14/2020 – Pravidla a zásady studentské grantové soutěže 13/2020 – Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem 6/2020 . Drobný dlouhodobý majetek a drobný majetek 20/2019 – Statut Mezinárodního evaluačního panelu 9/2019 – Stanovení rozsahu pracovní činnosti kvestora 13/2019 – Referát transferu technologií 12/2019 – Ochrana a komercializace průmyslového vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně 11/2019 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť 20/2018 – Stanovení výše určeného procenta pro výplatu další mzdy 1/2018 – Účtování v rámci účetní jednotky

Starší předpisy a dokumenty

Pro vyhledání konkrétního dokumentu můžete využít klávesovou zkratku CTRL+F

3/2020 – Harmonogram akademického roku 2020/2021 (účinné do 30.09.2021) 3/2021 – Vyhlášení cen rektora v roce 2021 – (účinné do 1.1. 2022) 1/2017 – Nařízení rektora k zadávání veřejných zakázek ( účinné do 1.1.2022) 12/2020 – Organizace výuky v akademickém roce 2020/2021 (účinné do 1.1.2022) 4/2019 – Opatření k odhalování plagiátů vysokoškolských kvalifikačních prací (učinné do 15. 4. 2021) 15/2020 – Zásady studentské grantové soutěže a specifického vysokoškolského výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně (znění účinné do 17.12.2021) 10/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (2. změna, znění účinné do 18.11.2021) 10/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (znění účinné do 29.5.2021) 8/2019 – Stanovení působnosti prorektorů (znění účinné do 31.10.2021) 11/2020 – Struktura a obsahová náplň činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci (účinné do 31.10.2021) 10/2019 – Stanovení působnosti ředitele úseku controllingu (účinné do 31.10.2021) 4/2021 – Harmonogram akademického roku 2021/2022 (účinné od 1.9.2021) 4/2020 – Stanovení rozpočtového provizoria 7/2019 – Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem (znění účinné do 10.11.2020) 5/2020 – Čerpání dovolené v roce 2020 (znění účinné do 31.12.2020) 3/2019 – Plán periodických inventarizací v roce 2019 (znění účinné do 31.10.2020) 22/2019 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinné do 5.2.2021) 19/2019 – Výsledky vnitřní soutěže na projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020 (znění účinné do 31.12.2020) 17/2018 – Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2019–2020, Pravidla a vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B (znění účinné do 31.12.2020) 16/2019 – Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020 12/2018 – Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2018/2019 (účinné do 31.10.2020) 1/2020 – Vyhlášení cen rektora Mendelovy univerzity v Brně v roce 2020 (znění účinné do 31.12.2020) Dodatek k Nařízení rektora č. 5/2019 – Vyhlášení cen rektora Mendelovy univerzity v Brně v roce 2019 (účinný do 3.3.2020) 10/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (znění účinné do 10.12.2020) 6/2019 – Struktura a obsahová náplň činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci – I. revize (účinné do 14.10.2020)) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (zrušení) 4/2018 – Číselník zdrojů, a projektů v roce 2018 a způsob účtování – zrušení 18/2019 – Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. července 2019 (účinný do 31.8.2020) 18/2019 – Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. července 2019 – zrušení 21/2019 – Ceník stravovacích služeb platný od 1.10.2019 (účinný do 21.7.2020) 21/2019 – Ceník stravovacích služeb platný od 1.10.2019 – zrušení 22/2019 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinné do 18.6.2020) 2/2019 – Stanovení rozpočtového provizoria (účinné do 31.5.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 17.5.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 3.5.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 10.5.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 26.4.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 19.4.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 12.3.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 11.3.2020) 5/2019 – Vyhlášení cen rektora Mendelovy univerzity v Brně v roce 2019 (účinné do 3.3.2020) 6/2019 – Struktura a obsahová náplň činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci (účinné do února 2020) 1/2019 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2019 (účinné do 1.1.2020) 19/2018 – Výsledky vnitřní soutěže na projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 (účinné do 31.12.2019) 18/2018 – Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 (účinné do 31.12.2019) 16/2018 – Centralizované rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2019 (účinné do 31.12.2019) 15/2018 – Harmonogram akademického roku 2018/2019 Dodatek k Nařízení rektora č. 15/2018 – Harmonogram akademického roku 2018/2019 17/2019 – Centralizované rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2020 14/2019 – Harmonogram akademického roku 2019/2020 8/2018 – Stanovení působnosti prorektorů 9/2018 – Stanovení rozsahu pracovní činnosti kvestora 13/2018 – Poplatky spojené se studiem od 20. března 2018 10/2018 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, poradenského centra ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty 7/2018 – Struktura a obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci 14/2018 – Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2018 11/2018 – Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2018 6/2018 – Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost 5/2018 – Stanovení rozpočtového provizoria 4/2018 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2018 a způsob účtování 3/2018 – Plán periodických inventarizací v roce 2018 2/2018 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2018 7/2017 – Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. ledna 2018 6/2017 – Ceník stravovacích služeb platný od 1. 1. 2018 5/2017 – Vyhlášení výsledků vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2018 Dodatek č. 1 k Nařízení rektora č. 2/2017 – Poplatky spojené se studiem od 1. června 2017 4/2017 – Harmonogram zpracování Plánu realizace strategického záměru MENDELU pro rok 2018 3/2017 – Harmonogram přípravy, podání, realizace a vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů Mendelovy univerzity v Brně v roce 2018 2/2017 – Poplatky spojené se studiem od 1. června 2017