Předpisy: Metodické pokyny rektora

Aktuální předpisy a dokumenty

4/2019 – Tvorba a evidence opatření souvisejících s vnitřním systémem řízení kvality (I. změna, účinné od 20. 10. 2021) 9/2020 – Metodika řízení strategických rizik 7/2021 – Znalecké ústavy 6/2021 – Mapování procesů a metodika řízení procesních rizik 5/2021 – Vnitřní standardy pro tvorbu studijních programů 3/2021- Statut oddělení kontroly a interního auditu 4/2021 – Distanční ověřování znalostí studentů 7/2020 – Kontrola a vnitřní hodnocení kvality studijních programů v době platnosti jejich akreditace (účinné od 18.3.2021) 1/2021 – Evidence poplatků za publikování v otevřeném přístupu 11/2020 – Poskytování příspěvku na stravování 10/2020 – Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců 8/2020 – Centrální evidence výsledků vědy a výzkumu 6/2020 – Doba narušeného studia a její dopad na některé poplatky za studium 5/2020 – Manuál krizové komunikace 1/2020 – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 2/2020 – Jednotný vizuální styl Mendelovy univerzity v Brně 8/2019 – Rozvržení a evidence pracovní doby 6/2019 – Držení, nošení a ukládání zbraní a střeliva na Mendelově univerzitě v Brně 2/2018 – Doručování prostřednictvím Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně 1/2018 – Uznávání výsledků studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+ 2/2017 – Stanovení hospodářské a nehospodářské činnosti na Mendelově univerzitě v Brně

Starší předpisy a dokumenty

3/2020 – Distanční ověřování znalostí studentů (účinné do 24.01.2021) 1/2022 – Testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 – zrušení (Účinné do 18. 2. 2022) 2/2021 – Povinné testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 (účinné do 17.1.2022) 1/2022 – Testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 (Účinné do 17. 1. 2022) 1/2019 – Pravidla financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami z ukazatele F pro rok 2019 (účinné do 4.1.2021) 3/2020 – Distanční ověřování znalostí studentů (I. změna, účinné do 16.5.2021) 3/2019 – Metodika řízení procesních rizik (účinné do 8.10.2021) 4/2019 -Tvorba a evidence opatření souvisejících s vnitřním systémem řízení kvality na MENDELU (účinné do 20.10.2021) 7/2020 – Kontrola a vnitřní hodnocení kvality studijních programů v době platnosti jejich akreditace (účinné do 17.3.2021) 2/2019 – Metodika řízení strategických rizik (účinné do 21.10.2020) 1/2017 – Provozní řád systému šatních skříněk v budově Q Mendelovy univerzity v Brně – zrušení (účinný do 1.10.2020) 5/2018 – Postup pro zařazování akademických pracovníků do druhého mzdového stupně pro rok 2019 (účinné do 1.1.2020) 5/2019 – Rozvrhování pracovní doby a evidence odpracované doby u akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně (účinné do 1.1.2020) 3/2019 – Metodika řízení procesních rizik (účinné do 25.10.2019) 2/2019 – Metodika řízení strategických rizik (účinné do 25.10.2019) 4/2018 – Pravidla financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami z ukazatele F pro rok 2018 na Mendelově univerzitě v Brně 3/2018 – Postup odeslání žádosti o akreditaci studijního programu Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství 3/2017 – Pravidla financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami z ukazatele F pro rok 2017 na Mendelově univerzitě v Brně 1/2017 – Provozní řád systému šatních skříněk v budově Q Mendelovy univerzity v Brně