Předpisy: Metodické pokyny kvestora

Aktuální předpisy a dokumenty

1/2022 – Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro rok 2022 3/2021 – Provádění preventivních požárních prohlídek 2/2021 – Provádění školení zaměstnanců a odborná příprava preventistů a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek 4/2020 – Stanovení sazeb a zúčtování nepřímých nákladů metodou Full Cost v 2020 – 2022 2/2020 – Provozní řád, údržba a využití šatních skříněk 1/2020 – Badatelský řád univerzitního archivu 1/2018 – Informační povinnost vztahující se k uveřejňování skutečně uhrazených cen za plnění ze smluv, rámcových dohod a smluv uzavřených v dynamickém nákupním systému 1/2017 – Doplňková činnost Mendelovy univerzity v Brně

Starší předpisy a dokumenty

3/2020 – Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro účely projektů (účinné do 24.11.2020) 3/2020 Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro účely projektů – 3. změna (znění účinné do 21.04.2022) 3/2020 Methodology for determination of the share of indirect costs for the purposes of projects expressed as a percentage 4/2020 Definition of the rates and accounting for indirect costs using the Full Cost method in 2020–2022 3/2020 – Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro účely projektů (znění účinné do 16.12.2020) 3/2020 – Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro účely projektů (účinné do 23.11.2020) 1/2018 – Informační povinnost vztahující se k uveřejňování skutečně uhrazených cen za plnění ze smluv, rámcových dohod a smluv uzavřených v dynamickém nákupním systému 3/2017 – Prověrky bezpečnosti práce 2/2017 – Informační povinnost vztahující se k uveřejňování skutečně uhrazené ceny za plnění ze smluv a rámcových dohod