Jednotný vizuální styl: Powerpoint šablony

Powerpoint šablona prezentace – v češtině

formát .ppt

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Provozně ekonomická fakulta Zahradnická fakulta Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Institut celoživotního vzdělávání Agronomická fakulta

formát .pptx

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Provozně ekonomická fakulta Zahradnická fakulta Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Institut celoživotního vzdělávání Agronomická fakulta

Powerpoint šablona prezentace – v angličtině

formát .ppt

Faculty of AgriSciences Faculty of Forestry and Wood Technology Institute of Lifelong Learning Faculty of Regional Development and International Studies Faculty of Bussiness and Economics Mendel University in Brno Faculty of Horticulture

formát .pptx

Institute of Lifelong Learning Faculty of Regional Development and International Studies Faculty of Horticulture Faculty of Bussiness and Economics Faculty of Forestry and Wood Technology Faculty of AgriSciences Mendel University in Brno