Formuláře a tiskopisy: Spisová a archivní služba

Archivní agenda

Vzor označení šanonů Žádost o osvobození od poplatků Evidence o výpůjčkách listinných dokumentů a spisů ze spisovny Předávací protokol do spisovny Žádost o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení Žádost o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení Žádost o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení (S) Výpůjční lístek Žádost o rešerši (archiv) Žádost o vystavení potvrzení (o studiu, druhopisů diplomů, vysvědčení, výpisů zkoušek, ověření vzdělání)

Spisová služba

Podepisování

Žádost o kvalifikovaný osobní certifikát (elektronický podpis) Postup při udělování kvalifikovaného osobního certifikátu

Označování

Evidenční list razítka – k vyplnění VZOR vyplněné objednávky s přílohou Žádost o zhotovení razítka Typy strojků dle kategorií razítek