Formuláře a tiskopisy: Pracovní cesty

Hlášení výsledků zahraniční pracovní cesty (př. č. 4) Evidence mobilit zaměstnanců a hostů ze zahraničí (př. č. 7) Cestovní příkaz většího rozsahu Záznam o provozu vozidla osobní dopravy Finanční zabezpečení zahraničního zaměstnance nebo hosta (př. č. 5) Cestovní příkaz menšího rozsahu