Formuláře a tiskopisy: Oblast ÚVIS

Audiovizuální centrum

Žádost o službu Audiovizuálního centra

Žádost o zveřejnění informace

Vydavatelství

Žádost o službu Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů Žádost o přidělení ISBN Potvrzení o přijetí daru na úhradu skript Objednávka převodu skript na ústav Objednávka vydání studijního textu Kalkulace Darovací smlouva – dar fyzické osoby Darovací smlouva – dar firmy Příloha k lektorskému posudku FOLIA Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis Příloha k lektorskému posudku ACTA Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis Pokyny pro autory v edici FOLIA UNIVERSITATIS Pokyny pro autory v ACTA UNIVERSITATIS Licenční smlouva nakladatelská-studijní text Dohoda o rozdělení autorské odměny Čestné prohlášení o původnosti publikace a o převodu autorských práv k publikaci v edici Folia Universitatis Lektorský posudek – studijní text Požadavek na zařazení studijní literatury do plánu

Ústřední knihovna

Objednávka na připravení knihy / časopisu do boxu Žádost o meziknihovní výpůjční službu Hlášenka o vzniku výsledku vědy a výzkumu Objednávka knih Zápis o předání dílčí knihovny Seznam knih k vyřazení Seznam knih k převodu Seznam časopisů k vyřazení Seznam časopisů k převodu