Formuláře a tiskopisy: Oblast provozu vozidel a správy majetku

Smlouva o výpůjčce Smlouva o nájmu oplocení Smluva o nájmu movité věci Smlouva o nájmu prostor (místností) Potvrzení o převzetí předmětů podle § 255 Zákoníku práce o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů v hodnotě do 50 tis. Kč Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, jejichž cena převyšuje 50 tis. Kč (dle § 255 – 256 Zákoníku práce) Potvrzení o převzetí majetku k použití mimo univerzitu Žádost o umožnění garážového stání Formulář k záznamu aktuálního stavu měřidla Měsíční výkaz o provozu mechanizmu – drobná mechanizace Měsíční výkaz o provozu mechanizmu – traktory a pracovní stroje Měsíční výkaz o provozu vozidla