Formuláře a tiskopisy: Oblast personální

Výběrové řízení

Tipy pro psaní inzerátu (česko – anglické fráze) Šablony pracovních inzerátů Žádost o realizaci výběrového řízení_akademické a neakademické vědeckovýzkumné pozice Žádost o realizaci výběrového řízení_THP Žádost o výběrové řízení_dělnické pozice Příručka pro vedení pohovoru

Před nástupem

Doklad k proplacení odměny Změnový list docházky Mzdové příplatky

Nástup / Vznik pracovního poměru

Dohoda o srážkách ze mzdy_menza Dohoda o srážkách ze mzdy_menza Žádost o průkaz a jeho převzetí Žádost o průkaz a jeho převzetí Prohlášení o jiné výdělečné činnosti Prohlášení o jiné výdělečné činnosti Stanovení individuálních podmínek pružné pracovní doby Stanovení individuálních podmínek pružné pracovní doby Doklad o vstupním školení BOZP

Změny pracovního poměru

Návrh na uzavření/změnu pracovní smlouvy Návrh na uzavření/změnu pracovní smlouvy OPVVV

Skončení pracovního poměru

Předávací protokol Výstupní list Projednání skončení pracovního poměru Žádost vedoucího zaměstnance o přípravu podkladů k ukončení PP

DPP/DPČ

Změna dohody – obecná Změna dohody – projektová Dohoda o provedení práce_Projekt Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti_Projekt Potvrzení o pracovní činnosti DPČ a příkaz k výplatě odměny Potvrzení o pracovní činnosti DPČ a příkaz k výplatě odměny

Osobní plány

Benefity

Hlášení o změnách penzijního připojištění Žádost o penzijní připojištění Žádost o penzijní připojištění MultiSport karta – souhlas/nesouhlas se srážkou ze mzdy MultiSport karta – souhlas/nesouhlas se srážkou ze mzdy Edenred Card – souhlas/nesouhlas Edenred card – souhlas/nesouhlas Edenred Card – převzetí karty Hlášení o změnách penzijního připojištění

Životní situace zaměstnance

Žádost o převod dovolené Žádost o poskytnutí pracovního volna BEZ nároku mzdy Žádost o poskytnutí pracovního volna BEZ nároku mzdy Žádost o poskytnutí pracovního volna S NÁHRADOU mzdy Žádost o poskytnutí pracovního volna S NÁHRADOU mzdy Hlášení změn osobních údajů

Ostatní

Odměna při jubileu nebo odchodu do důchodu Dohoda o mlčenlivosti Žádost o výplatu náhrady mzdy za výkon občanské povinnosti Seznámení s předpisy Seznámení s předpisy Seznámení s pracovním řádem Seznámení s pracovním řádem Dohoda o mlčenlivosti