Formuláře a tiskopisy: Oblast ekonomická a finanční

Pro vyhledání konkrétního dokumentu můžete použít klávesovou zkratku CTRL+F

Podpisový vzor řešitele Podpisový vzor INVENTURA – Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizované hospodářské prostředky INVENTURA – formulář 5 – Soupis nepotřebných a nevyužitých předmětů a hospodářských prostředků INVENTURA – formulář 4 – Soupis cizích předmětů nalézajících se na pracovišti INVENTURA – formulář 3 – Soupis evid. prostředků nalézajících se mimo pracoviště INVENTURA – formulář 1 – Rekapitulace Kalkulace ceny Vyúčtování zakázky INVENTURA – Inventarizační zápis DIK-ÚIK o provedení fyzické inventury INVENTURA – formulář 2 – Změny místností Smlouva o poskytování vzdělání (Agreement for the provision of education) Smlouva č. (kupní, o dílo) Smlouva č. (kupní, o dílo) – anglicky Smlouva č. (kupní, o dílo) – německy Žádost o vydání materiálu z ústředního skladu Ekonomického odboru Smlouva o dílo (DOČ) Žádost o přeúčtování služeb – Ústav technologie potravin Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (podle § 252–254 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o dílo (DOČ) – anglicky Vyúčtování zálohy na drobné vydání za doplňkovou činnost Vyúčtování zálohy na drobné vydání za hlavní činnost Průvodní list projektu – instrukce k vyplnění Převodka Darovací smlouva – fyzická osoba Darovací smlouva – firma Dohoda – student Dohoda – občan Dodací list – Protokol o předání práce Žádost o platbu do zahraničí Zápis o vyřazení dlouhodobého majetku Průvodní list projektu Hospodářské prostředky Krycí list výběrového řízení Objednávka pokladní hotovosti Změny místností Pracovní výkaz Zúčtování vnitropodnikových nákladů a výnosů součástí univerzity Zápis o vyřazení předmětu Žádost o vydání materiálu ze skladu AVC Žádost o přeúčtování nákladů a služeb Žádost o zaslání daňového dokladu – německy Žádost o zaslání daňového dokladu – anglicky Posudek na vyřazovaný hospodářský prostředek Kmenová data dodavatele pro SAP – zahraničí Kmenová data dodavatele pro SAP – tuzemsko