Předpisy: Vnitřní předpisy univerzity

Aktuální předpisy a dokumenty

Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 4.2.2022) Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 2. 2022) Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně (I. úplné znění) Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 13.9.2021) Řád výběrového řízení Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 7. 2021) Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (znění účinné od 1.1.2021) Statut Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 10. 2020) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 10. 2020) Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 3. 9. 2020) Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 2.9.2020) Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný od 1.2.2020) Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brně Statut Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Volební řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně Směrnice o pravidlech hospodaření MZLU v Brně Směrnice o pravidlech pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob MZLU v Brně

Předpis schválený ministrem školství

Statut Správní rady Mendelovy univerzity v Brně

Starší předpisy a dokumenty

Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 4.2.2022) Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31. 1. 2022)) Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně (znění účinné do 11.8. 2021) Řád výběrového řízení Mendelovy univerzity v Brně Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst na Mendelově univerzitě v Brně pro akademické a neakademické pracovníky (účinný do 30.6.2021) Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31.12.2020) Statut Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30. 9. 2020) Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1.10.2020) Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30.9.2020) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30. 9. 2020) Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 2. 9. 2020) Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 1. 9. 2020) Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný do 31.1.2020) Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31.1.2020) Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31. 12. 2019) Statut Mendelovy univerzity v Brně Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně Mzdový předpis Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Mendelovy univerzity v Brně Statut Mendelovy univerzity v Brně Jednací řád Vědecké rady MZLU v Brně Statut Mendelovy univerzity v Brně Mzdový předpis Statut Mendelovy univerzity v Brně Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně Volební a jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně

Starší předpis schválený ministrem školství

Statut a jednací řád Správní rady MZLU v Brně