Předpisy: Oběžníky

Aktuální předpisy a dokumenty

3/2016 – Podmínky ochrany zaměstnanců za mimořádně teplých dnů 2/2016 – Krizový komunikační plán Dodatek č. 1 k Oběžníku č. 6/2004, o uplatňování daně z přidané hodnoty, čj. 1227/2004 ze dne 24. 5. 2014 12/2004 – Ekonomický informační systém 6/2004 – Uplatňování daně z přidané hodnoty od 1. 5. 2004 7/2004 – Číselník pro označování místností v objektech MZLU v Brně 2/2004 – Změna uznatelné hodnoty reklamního předmětu

Starší předpisy a dokumenty

3/2002 – Trvalost účetních záznamů (účinný do 12.7.2021) 2/2018 – Zimní podniková rekreace 1/2018 – Letní podniková rekreace 2/2017 – Zimní podniková rekreace 1/2017 – Letní podniková rekreace 5/2016 – Zimní podniková rekreace 4/2016 – Metodický pokyn k evidenci odpracované doby v rámci pevného rozvržení pracovní doby 1/2016 – Letní podniková rekreace 2/2015 – Zimní podniková rekreace 1/2015 – Letní podniková rekreace 1/2014 – Letní podniková rekreace 1/2014 – Letní podniková rekreace 2/2014 – Zimní podniková rekreace 2/2001 – Náležitosti obchodních listin