Program pro Noc vědců na MENDELU 2017

Všechny aktivity budou probíhat v areálu univerzity na ulici Zemědělská 1, Brno.
Program bude probíhat od 18:00 do 24:00.

Budova A

Utečeš medvědovi?

Program: Zoologické sbírky Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. Unikátní exponáty ve skleněných vitrínách. Součástí sbírek jsou i druhy, které se na území ČR nevyskytují vůbec, případně se zde objevují jako náhodní zatoulanci.

Místo: Budova A, 2. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Čím se zabývají „Fyťáci a rostlinolékaři“

Program: Ochutnávky quinoových produktů a čajových antichřipkových směsí; rostlinolékařské poradenské okénko.

Místo: Budova A, 3. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova B

Bezpilotni letouny a termokamera

Program: Vysvětlení Brownova pohybu na principu pohybu pylových zrn, prachových částic nebo latexu ve vodě. Pozorování pohybujících se mikroorganismů a hmyzu pod mikroskopem.

Místo: Budova B, Biometrická laboratoř, 3. NP, místnost N3050

Čas: Po celou dobu konání akce

Grafy, sítě a pohyb

Program: Najít optimální dopravní spojení v transportní síti nebo maximální přenosovou kapacitu v potrubní síti je problém snadný pro sítě malých rozměrů, ale problém obtížně řešitelný při nasazení odpovídající reálné situaci. Příslušná matematická disciplína, která se problémem zabývá, se nazývá teorie grafů a asi jako jediná z matematických disciplín používá k formulaci problémů pouze přirozený jazyk, srozumitelný i dětem. Zahrnuje v sobě úlohy typu kreslení obrázků jedním tahem, vybarvování obrázků nebo hledání nejkratší cesty v bludišti. Některé úlohy a jejich souvislosti si představíme na noci vědců. Pokud jste se na škole báli nebo se stále bojíte matematiky, přijďte se podívat, že mezi matematické úlohy patří i kreslení domečku jedním tahem a další hlavolamy. Program bude zahrnovat i další ukázky související s mobilitou a pohybem.

Místo: Budova B, přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Fyzika a stromolezení, aneb silákem snadno a rychle

Program: Dvě dílčí témata, vzájemně provázaná: 1) Demonstrace a umožnění vlastního odzkoušení principu volné kladky v polohovacích systémech stromolezců. Bude připraveno zařízení s jehož pomocí si účastníci mohou vyzkoušet různé praktiky používané při výstupu a práci v korunách stromů s využitím volné kladky i dalších pomůcek. 2) Šplh po lanu na zkušebním stendu, měření napětí lana zatěžovaného stromolezcem, demonstrace pevnostních charakteristik lan ve stromolezení včetně určení mezní zátěžové síly trhací zkouškou.

Místo: Budova B, přízemí vpravo, ústav lesnické a dřevařské techniky

Čas: Po celou dobu konání akce

Víte co je ergonomie

Program: Seznámení s možnostmi využití ergonomie a psychologie pro běžný život člověka. Demonstrace instrumentálních i neinstrumentálních metod zjišťování různých vlastností člověka (síla stisku ruky, vitální kapacita plic, změna TK před a po zátěži organismu, zahřejme se při práci – měření oteplení těla termokamerou, psychotesty – jaká jsem osobnost, ap.).

Místo: Budova B, 3.nadzemní podlaží, cvičebna (knihovna) ústavu lesnické a dřevařské techniky

Čas: Po celou dobu konání akce

Les v pohybu

Program: V návaznosti na hlavní téma „svět je v pohybu“, svět se mění, budou představeny problémy lesnictví související s globální změnou klimatu a vysvětleno jak se přizpůsobit, reagovat, adaptovat v lesním hospodářství a co je to například „uhlíkové lesnictví“.

Místo: Budova B, přízemí, učebna B01

Čas: Po celou dobu konání akce

Lovecká střelba

Program: Vyzkoušeje si moderní laserový střelecký trenažér s interaktivní počítačovou videoprojekcí.

Místo: Budova B, učebna B 02, přízemí budovy B

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova C

Jste v kondici? Výživa nejen člověka

Program: Vysvětlíme vám co byste měli jíst a jak sportovat na základě měření na přístroji In body, který změří zastoupení tuku, svalů a vody ve vašem těle.

Místo: Budova C, 1. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Co obnáší krmivářství

Program: Ústav výživy zvířat a pícninářství připravuje demonstrační ukázku pokusů s výživou in ovo, která se uplatňuje bezprostředně před líhnutím kuřat. Představena bude mikroskopická laboratoř. Široká veřejnost se bude moci seznámit s problémy výživy různých druhů hospodářských zvířat, v rámci interaktivní prezentace bude představena nejenom správná technika krmení, ale také chyby ve výživě, které mohou negativně ovlivnit zdraví zvířat. Pícninářská část představí netradiční druhy jetelovin, které je možné využít nejenom pro výrobu objemných krmiv, ale také pro výživu člověka.

Místo: Budova C, 1. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova D

Hravá chemie

Program: Pro návštěvníky budou nachystané 2 prohlídkové okruhy (každý na cca 30 min.) a laboratoř s pokusy. Experimenty plné barev, vůní, chutí a efektů…

Místo: Budova D

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova M

Není konopí jako konopí

Program: Zájemci se dozví mnoho informací o konopí jako rostlině a možnost jeho využití – technické konopí, medicinální konopí, včetně jeho možnosti využití při ozdravování životního prostředí v rámci procesu tzv. fytoremediace.

Místo: Budova M, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Les ze zkumavky

Program: Poutavou formou bude prezentováno, jak je možno z jedné rostlinné buňky vypěstovat celý les. Jak je možno tento proces využití při množení cenných materiálů. V čem jsou skryty taje tohoto postupu a jak je nutno ke každému druhu přistupovat individuálně. Bude doplněno o praktické ukázky.

Místo: Budova M, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Barevné pšenice

Program: Od letošního roku se můžete ve vybraných obchodech setkat s produkty z barevných pšenic (chléb karkulka, bulky Karkulka, vločky, atd.). Dozvíte se co jsou to „barevné pšenice“ a v čem se liší klasické pšenice. Co je pro konzumenty pozitivní. O problematice si budete moci nejen popovídat, ale třeba i něco ochutnat :)

Místo: Budova M, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Od DNA po potravinu

Program: Toto téma spojuje oblast rostlin, které slouží pro produkci potravin jako pšenice, tritikale, konopí atd. Dozvíte se proč je nutno studovat genetickou informaci hospodářsky významných druhů rostlin a v čem spočívá praktické využití těchto poznatků nejenom pro šlechtitele, ale i konzumenta, tzv. „od DNA po vidličku“ :)

Místo: Budova M, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Plevele pod lupou

Program: Ukázka vybraných plevelných druhů rostlin, mikroskopování semen, diskuze na téma určování plevelů, výzkum zaplevelení plodin, možnosti regulace plevelů.

Místo: Budova M, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Jak se vyrábějí poctivé potraviny a jak chutnají

Program: Díky vlastním potravinářským poloprovozům se může Ústav technologie potravin pochlubit vlastními výrobky, které jsou vyrobeny tradičními postupy bez "většinou nezdravých a kontroverzních" přídatných látek.

Místo: Budova M, přízemí vpravo

Čas: Po celou dobu konání akce

Život s rybami

Program: Naši rybáři z Oddělení rybářství a hydrobiologie vám představí život pod vodní hladinou od kvality vody po ochutnávku rybích produktů. Zkusíte si i ryby chytat. Naučíme vás kuchat ryby a připravovat tak, aby byly "bez kostí"….

Místo: Budova M, 1 poschodí vlevo

Čas: Po celou dobu konání akce

Vše co jste chtěli vědět o kostech a báli jste se zeptat

Program: Otevřeme pro vás naše "osárium" a sbírky preparátů tkání a orgánů. Věděli jste, že největší předžaludek krávy - bachor má objem jako vana ve vaší koupelně?

Místo: Budova M, přízemí vlevo

Čas: Po celou dobu konání akce

Nebezpečné a prospěšné mikroorganismy v potravinách

Program: Budou prezentovány preparáty a Petriho misky s bakteriemi a plísněmi, které mají pozitivní i negativní význam v potravinářství.

Místo: Budova M, 2.poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Zdravá/degradovaná půda výrazně ovlivňuje kvalitu zemědělské produkce

Program: Za sekci půdní mikrobiologie se budou prezentovat různé vzorky půd se stanovenými počty mikroorganismů včetně názorné ukázky počtu kolonií na Petriho miskách, informace o jejich významu. Prezentací testu fytotoxicity výluhů z těchto půd, ukázka rozkladu modelové organické látky (celulózy) půdními mikroorganismy (zdroje uhlíku pro mikroorganismy). I mikroorganismy mohou půdu obohacovat o živiny a "krmit" tak rostliny - fixátoři dusíku.

Místo: Budova M, 2.poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Půda známá a neznámá

Program: Víte, že v půdě ve vašem květináči žije více mikrobů než je lidí na této planetě? Víte, že půda má významný vliv třeba na průběh záplav, nebo teplotu ve vašem okolí? Seznamte se se základními půdními vlastnostmi jednoduchými ukázkami. Uvidíte jak to vypadá pod povrchem půdy i jak se dá půda netradičně využít a co vše v ní najdeme.

Místo: Budova M, 2.poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova Q

Roboti a roboty

Program: Ukázky mobilních robotů pro nejmenší. Studentské projekty autonomních robotů určených pro národní robotické soutěže. Robotické ramena v průmyslové praxi. Přijďte si pohrát s lego roboty, zjistit jak robot vnímá své okolí, zjistěte jak robot využívá obraz z kamery, aby splnil svůj úkol.

Místo: Budova Q, 1. patro, laboratoř Q11

Čas: Po celou dobu konání akce

Pohyb ve virtuální realitě

Program: Jak se pohybuje ve virtuální realitě? Prohlédněte si vzdálená místa, projděte se virtuální prostorem, zkuste manipulovat s virtuálními předměty nebo nakreslit 3D obraz. Přijďte si vyzkoušet jak se možná bude pohybovat v budoucnosti.

Místo:Budova Q, suterén, Spatial Hub

Čas: Po celou dobu konání akce

Mrknutím oka

Program: Jak se pohybuje náš zrak po webové stránce, obrázku či ve videu? Které prvky obrazu zaujmou vaši pozornost? Na vlastní oči si vyzkoušejte, jak probíhají experimenty v eye-trackingové laboratoři. Ukázky experimentů z oblasti reklamy a product placementu. Pro děti alternativa odpovídající jejich věku.

Místo: Budova Q, 2. patro, místnost Q21 (ETLab)

Čas: Po celou dobu konání akce

Příroda v pohybu

Program:

  • Cesta kávy a čokolády
  • Eroze
  • Voda
  • Invaze
  • Věda v pohybu (experimenty pro děti)

Podrobnosti na: https://www.facebook.com/pg/uake.af/events/

Místo: Budova Q, přízemí a 3.patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Koloběh živin

Program: Potraviny-Občerstvení zajištěno > chemická toaleta > čistírna odpadních vod > čistírenský kal > pole > dobytek.

Místo: Před budovou Q

Čas: Po celou dobu konání akce

Cesta odpadů

Program: Sběrné nádoby > popelářský vůz > dotřiďovací linka > spalovna odpadů > skládka.

Místo: Před budovou Q

Čas: Po celou dobu konání akce

Postery

Program: 1) Koloběh (odpadních) plastů v přírodě;
2) Koloběh léčiv v přírodě

Místo: Před budovou Q

Čas: Po celou dobu konání akce

Ukázka komunální techniky

Program: Ukázky popelářských a čistících vozů.

Místo: Před budovou Q

Čas: Po celou dobu konání akce

Soutěže o odměny pro děti i hravé dospělé

Program:

Místo: Před budovou Q

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova R

Změřte si svůj výkon

Program: Svez se formulí (trenažér) nebo obřím traktorem po areálu univerzity.

Místo: Budova R,

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova T

Máte skrytý talent

Program: Prezentace ateliérové tvorby, která bude zaměřená především na design nábytku a interiéru, a grafický design. K vidění budou, jak práce v tištěné podobě, tak i ve formě funkčních prototypů 1:1 a modelů v konkrétním měřítku. Práce budou vystaveny v rámci celé budovy T a prohlídka bude zakončena v ateliéru ve třetím patře, kde si návštěvníci budou moci jednotlivé výtvarné techniky sami vyzkoušet, tak aby mohli odhalit svůj skrytý talent :)

Místo: Budova T, Ústav nábytku, designu a bydlení

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova X

Jste skutečně pravorucí? Test laterality

Program: „Svět v pohybu - učitel v klidu“ - dobrý učitel potřebuje své studenty dobře znát, aby mohl být v klidu. Zjistit to může pomocí různých testů, např. testem laterality.
Jste skutečně pravorucí, nebo přeučený levák? Zjistíte v praktickém testu. Výsledky testu s doporučením odborníka.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Jste více introvert či extrovert?

Program: „Svět v pohybu - učitel v klidu“ - dobrý učitel potřebuje své studenty a jejich povahy dobře znát, aby mohl být v klidu. Zjistit to může pomocí různých testů.
Poznejte sami sebe a svoji povahu! Jste spíše introvert nebo extrovert? Můžete to odhalit s naší pomocí prostřednictvím odpovědí na jednoduché otázky. Výsledek testu s doporučením odborníka.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Origami

Program: Rozviňte své logické myšlení a představivost při skládání origami. Podle připravených vzorů si můžete složit žábu, srdce, motýla, jezevčíka nebo tradičního japonského jeřába.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Optické klamy

Program: Jste přesvědčení, že to co vidíte, je skutečná realita? Přijďte si vyzkoušet, že to tak nemusí vždy být a to, co na první pohled zůstalo skryto, se před námi objeví až na pohled druhý. Pro děti bude připravena alternativa odpovídající jejich věku.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Jízda zručnosti na invalidním vozíku aneb Pohyb bez bariér

Program: Nahlédněte do světa studentů s handicapem, kterým na MENDELU pomáhá Poradenské centrum ICV. Zkuste při jízdě na invalidním vozíku splnit zadané úkoly.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Tanec v sedě aneb Pohyb bez bariér

Program: Netradiční způsob tance, vhodný i pro méně pohyblivé osoby. Využití hudby a pohybu bez toho, že člověk musí stát na nohou a pohybovat se z místa na místo.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Náboženství na Reunionu a Mauriciu

Program: Povídání o tom, jak dnes vypadá náboženské a kulturní soužití mnoha etnik na malém uzavřeném prostoru sousedních ostrovů Reunionu a Mauriciu. Příklad vzájemného vlivu křesťanství, islámu, hinduismu, taoismu či voodoo kultu je naprosto unikátní. Přijďte a seznamte s osobními poznatky autora prezentace.

Místo: Budova X, přízemí, místnost X1

Čas: 18:30 - 19:00

Šamanský turismus aneb nové formy turismu po latinsko-americkém vzoru

Program: Co si představíte, když se řekne šamanský turismus? Tato nová forma turismu proniká z Latinské Ameriky do střední Evropy stejně jako do jiných částí globalizovaného světa. Přijďte a zapojte se do diskuse nad tímto tématem.

Místo: Budova X, přízemí, místnost X2

Čas: 18:30 - 19:30 přednáška,
19:30 - 21:00 promítání dokumentu "Takiwasi: The House of Healing"

Nikaragua očima našich studentů

Program: Zažijte atmosféru jedné z méně známých zemí Latinské Ameriky – její krásy i odvrácenou tvář. Přijďte se seznámit s projekty našich studentů.

Místo: Budova X, přízemí, místnost X1 a X2

Čas: 19:30 - 20:30 v místnosti X1, 22:00 - 23:00 v místnosti X2

Moravský kras – region známý i neznámý

Program: Jak probíhá výzkum v podzemí i na povrchu Moravského krasu? Seznamte se s novými poznatky a souvislostmi mezi lidskou činností a prostředím jeskyní. Překvapíme Vás.

Místo: Budova X, přízemí, místnost X1 a X2

Čas: 19:00 - 19:30 v místnosti X1, 21:00 - 21:30 v místnosti X2

Výstava fotografií řek a lesů České republiky

Program: Krása řek v českých i moravských městech. Skrytá tajemství lesů. Řekněte nám, která z fotografií Vás zaujala nejvíce a proč.

Místo: Budova X, přízemí, studovna

Čas: 18:00 - 23:30

Poznej zemi

Program: Každá země je jedinečná. Pokuste se poznat stát, kde FRRMS realizovala své aktivity podle kulturních zvyklostí, tradiční kuchyně či přírodních krás. Ve které zemi lze rozvíjet projekt výroby džemů z mangosteenu? Kde je ohrožení vysokou kriminalitou? Poznejte naše aktivity v rozvojových zemích, přijďte se pobavit a dozvědět se něco nového.

Místo: Budova X, přízemí, studovna

Čas: 18:00 - 23:30

Mobilita na kolejích

Program: Ukázky řízení provozu na železnici a stavby modelového kolejiště. Přijďte se podívat, jak se pomocí počítače zabezpečuje a ovládá jízda vozidel. Vyzkoušejte si řízení provozu počítačem z dispečerského stanoviště, zkuste ovládat vlak z mobilního telefonu. Podívejte se, jak se lokomotiva dívá kamerou na trať před sebou.

Místo: Budova X, suterén, Laboratoř řízení kolejových vozidel

Čas: Po celou dobu konání akce

 

Mapa kampusu MENDELU


Mapa ke stažení

Doprava do kampusu MENDELU


  • Tramvají č. 9 např. ze zastávky Hlavní nádraží na zastávku Zemědělská*
  • Tramvají č. 11 např. ze zastávky Česká na zastávku Zemědělská* ( pouze pracovní dny)
  • Trolejbusem č. 25 a 26 na zastávku Lesnická nebo Zimní stadion
  • Autobusem č. 46 např. ze zastávky Lesná, nádraží na zastávku Zemědělská Mapy.cz