Národní akreditační úřad: Otázky a odpovědi

Rada Národního akreditačního úřadu nepravomocně rozhodla o odebrání institucionální akreditace pro Ph.D. ekonomické programy a o odebrání akreditace pro Ph.D. programy Ekonomika a management a Economics and Management.

Už rozhodnutí platí? A co znamená pro budoucí a stávající studenty MENDELU? Zjistěte všechny potřebné informace.

Chci se hlásit na MENDELU

Nedotkne. Rozhodnutí NAÚ se týká pouze doktorských ekonomických studijních programů. Vyber si svůj studijní program a podej bez obav přihlášku.

Nedotkne. Rozhodnutí NAÚ se týká pouze doktorských ekonomických studijních programů. Vyber si svůj studijní program a podej bez obav přihlášku.

Nedotkne. Rozhodnutí NAÚ se týká pouze doktorských ekonomických studijních programů. Podívejte se na více informací o doktorském studiu na Provozně ekonomické fakultě.

Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu není pravomocné, univerzita se proti němu může odvolat. Nyní čeká na písemné zdůvodnění NAÚ a následně rozhodne o postupu u dotčených studijních programů.

Univerzita podniká řadu nápravných opatření. Na Provozně ekonomické fakultě byly zpřísněny standardy v požadavcích na školitele doktorských studijních programů. Zároveň byly zpřísněny podmínky přidělování témat disertačních prací, sjednoceny požadavky na studenty a upraveny kontrolní mechanismy. Nová vyhláška děkana PEF upravuje a zpřehledňuje evidence studia a plnění studijních povinností na prověřovaných studijních programech.

Podrobnosti k aktuální situaci najdeš níž na stránce.

Studuji na MENDELU

Nedotkne. Rozhodnutí NAÚ se týká pouze doktorských ekonomických studijních programů. Tvoje studium pořád pokračuje stejným způsobem.

Nedotkne. Rozhodnutí NAÚ se týká pouze doktorských ekonomických studijních programů. Tvoje studium pořád pokračuje stejným způsobem.

Nedotkne. Rozhodnutí NAÚ se týká pouze doktorských ekonomických studijních programů. Vaše studium pořád pokračuje stejným způsobem.

Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu není pravomocné, univerzita se proti němu může odvolat. V případě, že by rozhodnutí začalo platit, bude vám umožněno studium řádně dokončit (i pokud by se jednalo o dokončení studia na jiné univerzitě).
Univerzita podniká řadu nápravných opatření. Na Provozně ekonomické fakultě byly zpřísněny standardy v požadavcích na školitele doktorských studijních programů. Zároveň byly zpřísněny podmínky přidělování témat disertačních prací, sjednoceny požadavky na studenty a upraveny kontrolní mechanismy. Nová vyhláška děkana PEF upravuje a zpřehledňuje evidence studia a plnění studijních povinností na prověřovaných studijních programech.

Podrobnosti k aktuální situaci najdeš níž na stránce.

Podrobnosti k rozhodnutí Rady NAÚ

Rada Národního akreditačního úřadu rozhodla o:

  • odebrání institucionální akreditace pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách
  • odebrání možnosti uskutečňovat doktorské studijní programy Ekonomika a management a Economics and Management

Opatření se týká jen Provozně ekonomické fakulty. Rozhodnutí není pravomocné, univerzita se proti němu může odvolat.

Akreditace je oprávnění pro vysokou školu vzdělávat studenty v určitém studijním programu. Toto oprávnění pro výuku v jednotlivých programech uděluje Národní akreditační úřad.

Ztráta institucionální akreditace znamená, že studijní programy, které v budoucnu nově vniknou, by univerzita musela akreditovat přes Národní akreditační úřad, a ne v rámci univerzity. Žádný vliv na stávající, ani budoucí studenty to nemá.

Ne, univerzita funguje v běžném režimu dál. Uchazeči se mohou hlásit.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Kontaktujte studijní referentku své fakulty.

Kontakty na studijní referentky