Výstava: Moravský kras pod mikroskopem

Blánský zámek
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Srdečně Vás zveme na výstavu, na které se podílel pan Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., a která bude věnována tématu: Moravský kras pod mikroskopem.

Přestože jsou nápadné jevy v krajině Moravského krasu, například jeskyně nebo skály, přírodní rezervace a podobné, mezi širokou veřejností víceméně obecně známy, skrytá tvář přírody, reprezentována těmi nejmenšími organismy, uniká pozornosti, i přes to, že má velký význam z ekologického, vědeckého a také hygienického hlediska. Výstava v blanenském muzeu prezentuje krajinu Moravského krasu z pohledu mikrobiologů a dalších odborníků, kteří studují právě ony organismy, které jsou jinak neviditelné pouhým okem návštěvníků i zdejších obyvatel. S pomocí obrazů, videí, laboratorní techniky a ukázek vybavení seznamuje návštěvníky se životem a významem bakterií, plísní a drobných živočichů, kteří jeskyně, vody i povrchové ekosystémy obývají. Prezentuje výzkum Mendelovy univerzity v Brně, který ve spolupráci i s naším muzeem v Moravském krasu probíhá a je zaměřen na výzkum mykobakterií, specifických a i pro člověka velmi významných mikroorganismů, a výzkumy ekologie a klimatické historie Moravského krasu s pomocí mikrobiologických metod.

Prostřednictvím praktických ukázek práce s mikroskopy umožňuje nahlédnout do světa bakterií, řas, plísní, drobných členovců nebo fosilních pozůstatků malých savců všem, kteří budou mít zájem se setkat s malými tvory tváří v tvář. Nabízí možnost si prohlédnout vlastnoručně připravené vzorky, na zvětšených modelech si doslova „ohmatat“ bakterie nebo chvostoskoka, poznat koloběh těch nejmenších organismů v jeskynním prostředí nebo si osvojit nové či staronové hygienické návyky. Výstava pokrývá témata Rámcového vzdělávacího programu a doplňuje tak vzdělávání v předmětech jako je přírodověda, přírodopis nebo biologie, přičemž je zasazuje do regionálního kontextu, jako výukový program ji mohou využít žáci obou stupňů základních škol i středních škol. Všem návštěvníkům nabízí možnost nahlédnout region z dosud jen zřídka prezentované stránky.