Registrace předmětů na ZS 2023/2024 - studenti Bc. a NMgr. studia ZF

UIS
Zahradnická fakulta

Proč je registrace důležitá?

  • Před začátkem každého semestru se provádějí elektronické registrace, které slouží jako žádost o zápis předmětu (Portál studenta – registrace).
  • Období registrací je shodné pro celou univerzitu a je stanoveno harmonogramem.
  • Důležité je registrovat si jak povinné, tak zejména volitelné předměty, které doplňují kredity do předepsané sumy za studium.
  • Volitelné předměty však vybírej opatrně. Problém se nemusí skrývat jen v nedostatku kreditů na konci semestru, ale také v přílišném nadšení, kdy si zapíšeš hned několik volitelných předmětů, které mohou být mnohem obtížnější, než se zdají, a které pak nezvládneš úspěšně ukončit.
  • To, že je předmět volitelný, tě však neomlouvá. Když sis ho jednou zapsal, musíš ho také vystudovat. Týká se to i zapisování sportovních aktivit a kurzů.
  • V současné době se uskutečňuje registrace elektronickou formou. Upozorňujeme, že po nezdařené nebo neprovedené registraci či zápisu se těžko budeš dovolávat nápravy.
  • A nezapomeň! Registrace jsou povinné.