Brno Space Student Conference – výzva k přihlašování

9:00 – 15:00
Geografický ústav Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno
MENDELU

Další ročník brněnské studentské konference v oblasti kosmických aktivit, experimentů a techniky se bude konat 26. dubna 2024 v prostorách Geografického ústavu Masarykovy univerzity v kampusu Kotlářská. Máte zajímavý projekt či závěrečnou práci z oblasti kosmického výzkumu nebo spolupracujete na projektu využívajícího jeho výsledky? Pokud ano, nebo máte jiný zajímavý projekt související s tématem konference, který byste chtěli prezentovat, tak můžete svůj příspěvek přihlásit. Organizační výbor je posoudí a do programu zařadí ty nejzajímavější.

Kosmický výzkum a jeho aplikace jsou velmi dynamicky se rozvíjející oblastí. Česká republika rozhodně nechce zůstat pozadu. Jsme přesvědčeni, že témata kosmických technologií, techniky, kosmického výzkumu apod. jednoznačně patří do studijních programů našich univerzit i vzdělávacích programů středních škol.

Program ke stažení zde.

Cílem konference je vytvořit a rozvíjet platformu pro vzájemné setkávání, poznávání a spolupráci nejen univerzitních studentských týmů, ale také mezi nimi a komerčním sektorem a dalšími partnery, kteří kosmické aplikace v různých podobách využívají. Součástí akce bude také možnost diskusí, předávání zkušeností a navazování spolupráce. Chceme představit aktuální i připravované projekty, jak v oblasti kosmické techniky, technologií, tak i výzkumu.

V letošním roce je možnost představit své práce, projekty, úspěšné spolupráce apod. jak formou krátkého referátu (10-12 minut), tak formou posteru formátu A0 s možností diskuse se zájemci přímo u posteru.  Na vaše přihlášky čekáme do 5. dubna 2024. Více informací najdete v přiloženém souboru – Informace pro potenciální přednášející.

Konferenci pořádají tři největší brněnské univerzity (MUNI, MENDELU, VUT), je určena především studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, akademickým a výzkumným pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů, zástupcům komerčních firem z dotčených oborů, ale i všem dalším zájemcům, včetně studentů posledních ročníků škol středních.

Akce se koná od 9:00 do 15:00 hodin v areálu Masarykovy univerzity, objektu Geografického ústavu v učebně Z4. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Případné dotazy směřujte na Libora Lenžu (libor.lenza@mendelu.cz).