Informace o konání předběžné tržní konzultace k plánované veřejné zakázce na elektronickou spisovou službu Mendelovy univerzity v Brně

 

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Předmětem plánované veřejné zakázky je kompletní zajištění implementace a provozu elektronického systému spisové služby zadavatele Mendelovy univerzity v Brně.

V rámci předběžných tržních konzultací budou komunikovány zadávací a smluvní podmínky, přičemž znění předchozí, zrušené veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy je dostupné na profilu zadavatele E-ZAK: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_2153.html

 

Zadavatel stanoví, že předběžné tržní konzultace se uskuteční dne 29.5.2019 od 10:00 hod. v sídle zadavatele, v zasedací místnosti oddělení veřejných zakázek - místnost N2023 (Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, budova A, rektorát Mendelovy univerzity v Brně).

 

Předmětem tržních konzultací budou tato témata:

  • Kvalifikace dodavatelů
  • Smluvní podmínky
  • Identifikace možných alternativních způsobů splnění potřeb zadavatele
  • Způsob hodnocení nabídek – dodání demo verze / testovací verze SW
  • Časový harmonogram realizace díla
  • Pilotní provoz – dodatečné požadavky, technický upgrade spisové služby, např. za použití SW třetí strany pro vytvoření nové funkce
  • Rozsah díla – napojení na SW třetích stran

a)      Jaký popis je minimálně nutný pro vyčíslení nákladů spojených s napojováním na ISSD (informační systém spravující dokumenty)

b)      Řešení napojení na SW v případě, že ISSD nesplňuje NSESSS

  • Servisní podpora a rozvoj

a)      Poskytování volných člověkohodin/člověkodní

b)      Převoditelnost rozvojových hodin v rámci měsíců při nevyčerpání

  • Rozsah díla

a)      HW – scannery – jaké jsou současné známé limity hromadného scanování

b)      Úpravy produktu na míru

  • Zdrojové kódy a možnosti jejich předání při rozvázání / ukončení spolupráce

 

Předběžných tržních konzultací se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří zvažují podat nabídku na veřejnou zakázku. Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby to nenarušilo hospodářskou soutěž a ani zásady zakotvené v ustanovení § 6 odst. 1,2 zákona.

Dodavatelé, kteří mají o účast na předběžných tržních konzultacích zájem, nechť kontaktují Veroniku Pijáčkovou, administrátorku veřejných zakázek, na emailu: veronika.pijackova@mendelu.cz.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU