Erasmus+Vydej se s námi poznávat svět. MENDELU nabízí svým studentům široké spektrum možností studia v zahraničí, a to formou studijních pobytů nebo stáží. Nejčastěji využívanou a nejoblíbenější volbou je program Erasmus +, ale jak daleko se budeš chtít vydat, to už je čistě na tobě.

Možnosti zahraničních programů 

Erasmus+

Erasmus +Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programové země jsou členské státy EU (28), členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), dále Turecko a Makedonie.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je výměnný univerzitní program podporující spolupráci mezi univerzitami zejména ve středoevropském regionu, a to v rámci jednotlivých sítí univerzit.

Bilaterální mobility

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy i mimo EU.

 

V menu našeho zahraničního oddělení najdete nabídku možností studia, které jsou pro studenty MENDELU aktuálně k dispozici. Zájemci o letní školy, jazykové a odborné kurzy najdou aktuální informace na stránkách omvi.mendelu.cz (odkaz).

 

Erasmus +

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU