Databáze expertů

Databázi expertů pro vás průběžně doplňujeme.

 

Arboristika - péče o dřeviny v prostředí měst

Ing. Jiří Rozsypálek

Ing. Jiří Rozsypálek

E-mail: jiri.rozsypalek@mendelu.cz
Tel.: + 420 545 134 184
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Jiří Rozsypálek se věnuje již více než 7 let hodnocení stavu a péči o dřeviny ve městském prostředí se zaměřením především na jejich bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost. Věnuje se aktivně rozvoji technologie stromové injektáže a systému obrany dřevin vůči dřevním houbám a poloparazitickým rostlinám.

Cestovní ruch

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

E-mail: katerina.ryglova@mendelu.cz
Tel.: + 420 545 132 327
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Garantka oboru Management cestovního ruchu na PEF Mendelovy univerzity v Brně Kateřina Ryglová se dlouhodobě věnuje problematice kvality ve službách cestovního ruchu a tématům spokojenosti zákazníka a loajality návštěvníka k destinaci.

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.

E-mail: ida.rasovska@mendelu.cz
Tel.: +420 525 132 500, +420 602 851 206
Ústav managementu (PEF)

Dlouhodobě se věnuje oblasti cestovního ruchu zejména destinačnímu managementu a kvalitě destinací cestovního ruchu.

Daně

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

E-mail: danuse.nerudova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 343
rektorka, vedoucí Ústavu účetnictví a daní (PEF)

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová se dlouhodobě věnuje otázkám daňové politiky v Evropské unii a mezinárodnímu zdanění. Vyjadřuje se i k otázkám týkajícím se směřování Mendelovy univerzity a také k genderovým tématům, např. ženám ve vedoucích funkcích.

Daňové podvody

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

E-mail: pavel.semerad@mendelu.cz
Tel.: +420 731 616 306
Ústav účetnictví a daní (PEF)

Pavel Semerád komentuje oblast daňových úniků, daň z přidané hodnoty a oblast spotřebních daní.

Demografie, (demo)geografie zdraví

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

E-mail: dana.hubelova@mendelu.cz
Tel.: +420 734 509 405
Ústav sociálních studií (FRRMS)

Dana Hübelová se dlouhodobě věnuje problematice demografického vývoje a tématům (demo)geografie zdraví. Odborným zájmem je zejména zkoumání demografických a socioekonomických aspektů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva a regionálního rozvoje.

Dendrochronologie

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

E-mail: michal.rybnicek@mendelu.cz
Tel.: +420 604 279 870
Ústav nauky o dřevě (LDF)

Michal Rybníček se dlouhodobě zabývá dendrochronologií, což je vědecká metoda založená na analýze šířek letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Doménou doc. Rybníčka jsou především nálezy z dubového dřeva a to historické dřevěné konstrukce, archeologické nálezy a subfosilní kmeny z období holocénu.

Environmentální modelování a prostorové rozhodování

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

E-mail: ruda@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 331
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Aleš Ruda se věnuje více jak 15 let implementaci environmentálního modelování a prostorového modelování do problematiky geovědního výzkumu. Aktivněji se věnuje možnostem využití prostorového rozhodování v otázce strategického plánování a kvantitativním analýzám vlivu rozvoje průmyslového dědictví na současné uspořádání kulturní krajiny.

Evropská unie a eurozóna

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

E-mail: lubor.lacina@mendelu.cz
Tel.: +420 608 483 615
Ústav financí (PEF)

V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru management a ekonomika. Je expertem v oblasti problematiky eurozóny a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem monografií Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C.H. Beck); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004, C.H.Beck); Globalizace, etika, ekonomika (2008, Key publishing, Třetí rozšířené vydání); Evropské křižovatky (2014, Barrister & Principal) a dále pak učebnice s názvem Praktické využívání aktivizačních metod ve výuce (2009, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2014 řídí aktivity think tanku Mendelova evropského centra a je editorem řady policy papers s tematikou evropské integrace.

Genetika a šlechtění rostlin

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

E-mail: tomas.vyhnanek@mendelu.cz
Tel.: + 420 775 745 525
Ústav biologie rostlin (AF)

Tomáš Vyhnánek se více jak 20 let věnuje problematice genetiky a šlechtění zemědělsky významných rostlin. Zaměřuje se na využití molekulárních (DNA, proteinových, atd.) markerů v ochraně, charakterizaci genofondu rostlin a ve šlechtění rostlin.

Hospodářská politika a finance

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

E-mail: lubor.lacina@mendelu.cz
Tel.: +420 608 483 615
Ústav financí (PEF)

V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru management a ekonomika. Je expertem v oblasti problematiky eurozóny a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem monografií Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C.H. Beck); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004, C.H.Beck); Globalizace, etika, ekonomika (2008, Key publishing, Třetí rozšířené vydání); Evropské křižovatky (2014, Barrister & Principal) a dále pak učebnice s názvem Praktické využívání aktivizačních metod ve výuce (2009, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2014 řídí aktivity think tanku Mendelova evropského centra a je editorem řady policy papers s tematikou evropské integrace.

Chov drůbeže

Doc. Ing Martina Lichovníková, Ph.D.

Doc. Ing Martina Lichovníková, Ph.D.

E-mail: martina.lichovnikova@mendelu.cz
Tel.: +420 774 477 016
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Martina Lichovníková se více než 20 let věnuje chovu drůbeže se zaměřením na produkci konzumních vajec a produkci kuřecího masa. Zaměřuje se na technologie chovu včetně alternativních způsobů chovu, kvalitu vajec a kuřecího masa, líhnutí drůbeže a welfare v chovech drůbeře.

Kapitalové trhy, bankovnictví a měnová politika

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

E-mail: svatopluk.kapounek@mendelu.cz
Tel.: +420 739 348 954, + 420 545 132 444
Ústav financí (PEF)

Svatopluk Kapounek je proděkanem pro vědu a výzkum a docentem financí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Ve své výzkumné práci se věnuje především oblasti měnové politiky, bankovnictví a investičnímu rozhodování na mezinárodních trzích. Úzce spolupracuje s centrálními bankami a soukromými společnostmi zabývajícími se správou a optimalizací portfolií. Je viceprezidentem České společnosti ekonomické.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

E-mail: martin.sirucek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 452, +420 732 460 016
Ústav financí (PEF)

Zaměřuje se na oblast investic, kapitálových a finančních trhů, finanční gramotnost či oblast rodinných financí nebo financování investičních záměrů. Je členem Standard and Qualification Commitee (SQC) Evropské asociace finačního plánování Česká republika (EFPA ČR), kde je zodpovědný za dodržování kvalifikačních standardů evropských zkoušek European financial planner (EFP) a European fianncial advisor (EFA). EFPA ČR rovněž reprezentuje na evropských jednáních, kde prosazuje zájmy ČR. Je rovněž zkušebním komisařem schváleným ČNB pro sektorové zkoušky finančního trhu. Marti Širůček je spoluatorem online vzdělávacích videomateriálů pro výuku finačních trhů či autorem webcastu pro finančně investiční gramotnost. Z publikační činnosti je spoluautorem monografií Finanční matematika v praxi (2013, 2017) či monografie Vývoj nařízených exekucí v regionech NUTS II v ČR: empirická analýza (2018) a autorem monografie Kauzální vztah peněžní nabídky a amerického akciového trhu (2015). V roce 2018 úspěšně absolvoval nové zkoušky dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu v plném rozsahu odbornosti.

Les a voda

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

E-mail: petr.kupec@mendelu.cz
Tel.: +420 605 977 106
vedoucí Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, proděkan Lesnické a dřevařské fakulty

Petr Kupec komentuje z širšího pohledu témata les a voda. Vede Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny. Jeho tým například budoval turistické stezky na Filipínách.

Lesnictví

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

E-mail: cermacek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 134 121
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Petr Čermák se věnuje problematice zdravotního stavu dřevin, dopadů klimatických změn a s tím spojenými adaptačními opatřeními, viz například projekt FRAMEADAPT.

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.

E-mail: helena.pluhackova@mendelu.cz
Tel.: +420 777 576 166
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, jejich kvalitě a obsahovým látkám. Především se zaměřením na kmín kořenný, ostropestřec mariánský, heřmánek lékařský aj.. Spolupracuje s mnoha pěstiteli a zpracovateli LAKR. Je zakládajícím členem spolku PELERO CZ z.s.. Další informace na www.pelero-cz.cz.

Mezinárodní vztahy

Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.

Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.

E-mail: vladimir.dordevic@mendelu.cz; dordevic_frrms@yahoo.com
Tel.: +420 545 136 318; Mobil: 608 344 745
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Vladimir Đorđević se věnuje problematice lidských práv, bezpečnosti v rozvojových zemích, evropeizace západního Balkánu, rozšíření Evropské unie a také americké zahraniční politice.

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

E-mail: richard.turcsanyi@mendelu.cz
Tel.: +420 608 768 413
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Richard Turcsányi se věnuje Číně a (jiho)východní Asii, zejména oblastem jako je zahraniční a vnitřní politika Číny, vztahy Číny a zemí (střední) Evropy. Věnuje se i otázkám mezinárodních vztahhů a bezpečnosti ve východní Asii.

Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.

Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.

E-mail: eva.taterova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 310
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Eva Taterová se dlouhodobě odborně zaměřuje především na témata československé zahraniční politiky a diplomacie vůči zemím Blízkého východu v období studené války, diplomatické vztahy mezi ČR/ČSSR a Izrarelem, arabsko-izraelský konflikt, historii a politický vývoj regionu Blízkého východu a postavení židovské menšiny ve střední Evropě.

Myslivost

Ing. Jakub Drimaj

Ing. Jakub Drimaj

E-mail: jakub.drimaj@mendelu.cz
Tel.: +420 774 683 672
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Těžištěm jeho výzkumného zájmu je reprodukce zvěře, její management a škody zvěří. Zabývá se také spolkovou myslivostí, myslivostí obecně a mysliveckým vzděláváním.

Ing. Radim Plhal, Ph.D.

Ing. Radim Plhal, Ph.D.

E-mail: radim.plhal@mendelu.cz
Tel.: +420 608 374 691
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Radim Plhal se intenzivně zabývá populační ekologií velkých volně žijících sudokopytníků. Je odborníkem na početnost zvěře a stanovení pravidel mysliveckého hospodaření se zaměřením na prase divoké. V uplynulém období byl zástupcem MENDELU v celostátním krizovém centru tlumení nákazy afrického moru prasat.

Neuromarketing

Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.

Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.

E-mail: stanislav.mokry@ mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 332
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Stanislav Mokrý Stanislav Mokrý se věnuje problematice neuromarketingu. V současné době působí na pozici vedoucího eye-trackingové laboratoře (etlab.cz), kde jsou realizovány experimenty zkoumající zejména oblasti: design produktů a obalů, product placement, důvěryhodnost on-line komunikace a user experience.

Obecná antropologie

RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

E-mail: miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 253
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Miroslav Horák se věnuje terapeutickému potenciálu ayahuascy zejména v souvislosti s léčbou drogových závislostí. Zaměřuje se také na užívání tohoto přípravku tradiční amazonské medicíny v České republice. Vystudoval Učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií UK. V roce 2010 získal na FHS UK titul Ph.D. v oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka. V roce 2018 pak titul RNDr. v témže oboru na Masarykově univerzitě. Aktuálně působí jako odborný asistent na Ústavu jazykových a kulturních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Kromě toho pracuje jako dobrovolník v týmu zaměřeném na sociální média pro Chacruna.net, spolupracuje s Ayahuasca Defense Fund a je členem odborné sekce České psychedelické společnosti. Dr. Horák napsal několik odborných publikací, z nichž za zmínku stojí knihy „Dům, kde se zpívá: Rehabilitace drogově závislých tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie“, „A reader on ethnobotany and phytotherapy“, „Etnobotánica y fitorerapia en América“ a "Ayahuasca v České republice". Publikace jsou dostupné na: https://mendelu.academia.edu/miros_horak.

Péče o půdní úrodnost, výživa a hnojení rostlin

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

E-mail: losak@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 256
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Prof. Lošák se věnuje více než 15 let problematice péče o půdu a její úrodnost zejména z pohledu harmonické výživy a hnojení rostlin (polní plodiny, zeleniny, réva vinná, ovocné kultury) minerálními a organickými hnojivy s důrazem na výnos produkce, jeho kvalitu a zdravotní nezávadnost. Zabývá se rovněž environmentální tematikou – např. vliv zemědělské činnosti na obsah dusičnanů v podzemních vodách či problematikou rizikových prvků v zemědělských půdách.

Pěstování, choroby a šlechtění ovoce

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

E-mail: tomas.necas@mendelu.cz
Tel.: +420 776 024 434
Ústav ovocnictví (ZF)

Tomáš Nečas se zaměřuje na problematiku pěstování ovoce, diagnostiku chorob ovocných plodin, ovocnické školkařství a šlechtění. Je autorem nebo spoluautorem mimo jiné několika monografií, certifikovaných metodik, odrůd ovocných plodin a dalších aplikovaných výsledků. Je spoluautorem Koncepcí rozvoje ovocnictví v Jihomoravském a také ve Zlínském kraji. Působí jako soudní znalec v oboru zahradnictví a ovocnictví.

Plagiátorství a akademická etika

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

E-mail: foltynek@pef.mendelu.cz
Tel.: +420 776 123 816
Ústav informatiky (PEF)

Od roku 2006 se věnuje detekci plagiátorství, od roku 2010 i jeho prevenci a akademické etice obecně. Od roku 2013 pořádá pravidelné mezinárodní konference na toto téma. Je zástupcem ČR v pan-evropské platformě pro etiku ve vzdělávání při Radě Evropy a předsedou sdružení European Network for Academic Integrity.

 

Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

E-mail: dita.dlabolova@mendelu.cz
Tel.: +420 734 448 957
Ústav informatiky (PEF)

Dita Dlabolová absolvovala na MENDELU doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika, působí jako odborná asistentka na Ústavu informatiky. Kromě informatiky se věnuje akademické etice a prevenci plagiátorství - a to jak prakticky, tak i ve svém výzkumu, na tato témata také vede semináře u nás i v zahraničí. Od roku 2013 se podílí na organizaci mezinárodní konference "Plagiarism Across Europe and Beyond" a patří mezi zakládající členy sdružení European Network for Academic Integrity.

Přímé zahraniční investice, investiční pobídky a regionální rozvoj

Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Ing. Milan Damborský, Ph.D.

E-mail: milan.damborsky@mendelu.cz
Tel.: +420 777 565 599
Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy (FRRMS)

Dlouhodobě se věnuje problematice přímých zahraničních investic a investičních pobídek v kontextu vývoje národního hospodářství a jednotlivých regionů. Spolupracoval na několika novelách zákona o investičních pobídkách. Realizoval několik evaluací významných zahraničních investic v ČR.

Regionální rozvoj

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

E-mail: ondrej.konecny@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 330
Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy (FRRMS)

Ondřej Konečný se dlouhodobě věnuje problematice lokálního rozvoje. Odbornou činnost pak zaměřuje především na roli místních akčních skupin v rozvoji venkova. Sám se aktivně zapojuje do komunitně vedeného místního rozvoje v místě, kde žije.

Rybářství

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

E-mail: jan.mares@mendelu.cz
Tel.: +420 606 805 124
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice chovu ryb a jejich výživy, kvalitě rybího masa i technickému řešení intenzivní akvakultury. V současnosti působí jako vedoucí oddělení rybářství a hydrobiologie. V roce 2014 byl jmenován profesorem pro obor rybářství. Další informace na www.rybarstvi.eu.

Sdílená ekonomika

Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.

Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.

E-mail: ondrej.dufek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 332
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Ondřej Dufek je odborným asistentem na Ústavu marketingu a obchodu PEF Mendelu a členem představenstva České asociace sdílené ekonomiky. Sdílené ekonomice se dlouhodobě věnuje zejména z pohledu spotřebitelského chování, dopadů plánovaných regulací na platformy sdílené ekonomiky a rozvoje českých platforem na místním trhu.

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

E-mail: sylvie.formankova@mendelu.cz
Tel.: +420 777 160 519
Ústav managementu (PEF)

Sylvie Formánková se zabývá společenskou odpovědností v soukromém sektoru i v oblasti vzdělávání. Aktivně se zapojuje do dialogu v rámci příprav Národního akčního plánu CSR České republiky. Aktuálně zkoumá úroveň a roli vysokých škol při zvyšování povědomí a uvědomělosti o společenské odpovědnosti.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Ing. Pavel Čacký

Ing. Pavel Čacký

E-mail: pavel.cacky@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 523 753
zástupce ředitele Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Pavel Čacký je zástupcem ředitele pro hospodářskou činnost ŠLP Křtiny. ŠLP Křtiny mimo jiné obhospodařuje lesy Mendelovy univerzity v Brně o rozloze 10.205 ha, které vytváří souvislý lesní komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole.

Školní zemědělský podnik Žabčice

Ing. Měřínský Radomil

Ing. Měřínský Radomil

E-mail: r.merinsky@seznam.cz
Tel.: +420 724 132 683
Ředitel

Radomil Měřínský je ředitelem ŠZP Žabčice. Specializuje se zejména na vinohradnictví a vinařství nebo na adaptaci zemědělského podniku na aridní podmínky jižní Moravy.

Ing. Duchoň Oldřich

Ing. Duchoň Oldřich

E-mail: duol@seznam.cz
Tel.: +420 724 132 683
Zástupce ředitele ŠZP Žabčice.

Jeho specializace je živočišná výroba, obecně chovatelství a skot v praxi.

Ing. Doležal Jakub

Ing. Doležal Jakub

E-mail: jakub.dolezal.szp@seznam.cz
Tel.: +420 724 186 605

Vedoucí rostlinné výroby v Žabčicích se specializací polní rostlinná výroba a mechanizace - správná zemědělská praxe, specializace nitrátová směrnice ve zranitelné oblasti v praxi.

Teritoriální studia, politologie

JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

E-mail: marek.cejka@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 313
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Marek Čejka se věnuje již dvě desetiletí problematice Blízkého východu, hlavně pak jeho politickým a náboženským souvislostem. Zabývá se též obecněji vztahem náboženství a politiky, religiózním fundamentalismem, terorismem a vybranými aspekty mezinárodního práva veřejného.

Účetnictví a daně

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

E-mail: pavel.semerad@mendelu.cz
Tel.: +420 731 616 306
Ústav účetnictví a daní (PEF)

 

Veletrhy a výstavy

Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.

Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.

E-mail: ondrej.dufek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 332
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Ondřej Dufek je odborným asistentem na Ústavu marketingu a obchodu PEF Mendelu a problematice veletrhů a výstav se věnuje více než 10 let. Úzce spolupracuje s odborníky z praxe na realizaci vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti z oboru veletržnictví. Na obor nahlíží i s využitím nejmodernějších neuromarketingových nástrojů.

Vinařství a Vinohradnictví

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

E-mail: mojmir.baron@mendelu.cz
Tel.: +420 777 635 257
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Mojmír Baroň se zabývá technologií a biochemií vína. Profesně spolupracuje s řadou vinařských subjektů a je předsedou Unie enologů ČR.

Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.

Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.

E-mail: kamil.prokes@mendelu.cz
Tel.: +420 776 029 080
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Absolvent oboru vinohradnictví a vinařství na Mendelu. Vinař, mezinárodní degustátor, trojnásobný mistr z mezinárodního mistrovství v sekání sektů, nejlepší sommeliér České i Slovenské republiky. Klíčová slova: vinařství, enologie, výroba vína, podávání vína, sommelierství, enogastronomie, degustace, hodnocení vín.

Zahradní architektura

prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.

prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.

E-mail: zahrady.otruba@gmail.com
Tel.: +420 736 239 458

Ivar Otruba se zaměřuje na zahradní a krajinářskou architekturu. Je mj. autorem úpravy Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Podílel se i na rekonstrukci brněnského parku Lužánky a obnově zámecké zahrady v Mikulově. Ivar Otruba je od roku 1995 profesorem v oboru zahradně architektonická tvorba.

Změna klimatu - dopady a adaptace

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

E-mail: miroslav.trnka@mendelu.cz
Tel.: +420 725 950 927
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF), koordinátor týmu Intersucho

 

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

E-mail: zdenek.zalud@mendelu.cz
Tel.: +420 725 950 925
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF), zástupce koordinátora týmu Intersucho

 

Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

E-mail: petr.hlavinka@mendelu.cz
Tel.: +420 736 645 793
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

 

Zoologie

Mgr. Martin Duľa

Mgr. Martin Duľa

E-mail: martin.dula@mendelu.cz
Tel.: +421 910 224 427
Ústav ekologie lesa (LDF)

V současnosti působí jako vědecko-výzkumný pracovník Ústavu ekologie lesa. Intenzivně se věnuje terénnímu výzkumu velkých šelem, zejména populační a potravní ekologii rysa ostrovida a vlka obecného, v podmínkách střední Evropy. Vede také monitoring rysa ostrovida v Moravském krasu.

Životní úroveň a kvality života

Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D.

Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D.

E-mail: nada.hazuchova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 333
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Naďa Hazuchová se věnuje výzkumu v oblasti chování spotřebitele v souvislosti se životní úrovní a kvalitou života. Zaměřuje se na spotřebitelské preference, motivace a specifické faktory, které ovlivňují jejich rozhodování.


 

prvaci.mendelu.cz