Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout na Pedagogickém oddělení rektorátu (REK) nebo v úředních hodinách na studijním oddělení příslušné fakulty.

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
UM/43/2021-1Jan ZittaRozhodnutí o poplatkuAF11.01.2021
28592/2020-291Tomáš KudláčekRozhodnutí o poplatkuAF07.01.2021
27440/2020-291Ing. David RakušanRozhodnutí o přerušení studiaAF07.01.2021
27961/2020-291Ing. Zuzana Kmeníkovározhodnutí o ukončení studiaAF05.01.2021
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU