Oddělení personální a sociální

Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 110
E-mail: eva.sofkova@mendelu.cz
Vedoucí: JUDr. Lenka Povolná
Další informace: Zaměstnanci | Stránky pracoviště

Studuj MENDELU