Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace

Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 100
Fax: +420 545 135 100
E-mail: int.rec@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci | Garantované předměty | Stránky pracoviště

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU