Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:info.frrms@mendelu.cz
Telefon:+420 545 136 306
  
Děkan:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajemník:Mgr. et Mgr. Martin Staněk
  

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU