Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Předseda

Členové orgánu

 • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. - ÚCB AF, ext CEITEC AF
 • doc. Ing. Petr Blizkovsky, Ph.D. - General Secretariat of the Council of the European Union, Brussel, Belgium
 • Dr. Raymond Bujdoso - Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge
 • Dr. Matyas Cater - University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
 • Thomas Cech - Federal Research and Training Centre for Forests, Vienna, Austria
 • doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. - ÚOLM LDF
 • doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - ÚTAD AF, ext ICV
 • doc. Ing. František Dařena, Ph.D. - ÚI PEF
 • Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. Josef Eitzinger - Institute of Meteorology, Wien, Austria
 • prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. - ÚCHHZ AF
 • prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - ÚOLM LDF
 • doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. - ÚF PEF
 • prof. Ing. Jan Labuda, DrSc. - Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
 • Dr. Francois Lategan - Faculty of Applied Sciences, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa
 • prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. - Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - ÚZPET AF, ext ICV
 • Slobodan Milanovic - University of Belgrade, Belgrade, Republic of Serbia
 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - ředitel, Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko
 • prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - ÚÚD PEF, ext LDF
 • prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, Ph.D. - Faculty of Engineering, Slovak Agricultural University in Nitra, Nitra, Slovak Republic
 • Sasa Orlovic, Ph.D. - Institute of Lowland Forestry and Environment, University of Novi Sad, Republic of Serbia
 • prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. - ÚTS FRRMS
 • prof. Elena María Planells del Pozo - School of Pharmacy, University of Granada, Spain
 • prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - ÚPŠRR AF, ext ICV
 • doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - ÚE PEF
 • doc. Dr. Ing. Alena Salašová - ÚPK ZF, ext LDF
 • Dr. Daniel Smit - School of Economics and Management, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands
 • prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. - Ústav výživy zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • prof. Ing. Peter Strapák, PhD. - Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak Republic
 • prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. - Faculty of Engineering, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak Republic
 • Bc. Adam Vtípil - V ÚVIS CP [ukončeno] (Technický redaktor)
 • prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - ÚAK AF, ext ZF, ext LDF

Studuj MENDELU