Vědecká rada

Předsedkyně

Členové orgánu

 • Ing. Pavlína Adam, Ph.D. - ředitelka, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství
 • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. - ÚCB AF, ext CEITEC AF
 • Mgr. Petr Adamec, Ph.D. - OSV ICV
 • prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. - Česká zemědělská univerzita v Praze
 • doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. - ÚPTZP ZF, ext AF
 • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. - vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky , AV ČR v Olomouci
 • doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. - ÚTAD AF, ext ICV
 • prof. Ing. Radim Farana, CSc. - ÚI PEF
 • doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - ÚND LDF
 • doc. Ing. Petr Homolka, Ph.D., CSc. - ředitel, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - ÚOLM LDF
 • doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - ÚSO PEF
 • doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. - ÚF PEF
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. - ředitelka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita
 • doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. - Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
 • doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - ÚHÚLAG LDF, ext ZF
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. - vědecký ředitel, Středoevropský technologický institut
 • prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. - ÚTP AF
 • prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., dr. h. c. - rektor, Technická univerzita ve Zvolenu
 • doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - ÚPK ZF
 • doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. - ÚCHHZ AF, PO OPTČ REK
 • doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. - ext ICV, ext ICV, ext AF
 • prof. Dr. Ing. Petr Maděra - ÚLBDG LDF
 • prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc. - ředitel, Centrum výzkumu globální změny AV ČR
 • doc. RNDr. Irena Marková, CSc. - ÚEL LDF, ext AF
 • prof. RNDr. Václav Matyáš, Ph.D., M.Sc. - proděkan, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - děkan, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. - rektor, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. - rektor, Univerzita Palackého v Olomouci
 • doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - ÚTS FRRMS, ÚZRHV AF
 • prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA - rektor, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - ředitel, Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko
 • prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - ÚÚD PEF, ext LDF (rektorka)
 • prof. Mgr. Petr Oslzlý - rektor, Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - ÚZK ZF
 • doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. - Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute, Praha
 • doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. - děkanka, Fakulta Európskych štúdií a regionálného rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. - ÚAPMV AF
 • Ing. Jiří Schneider, Ph.D. - ÚEPZ FRRMS, ext LDF, ext LDF
 • Ing. Břetislav Skácel - ředitel klastru, CREA Hydro&Energy a hon. gen. konzul Filipínské republiky
 • prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. - rektor, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. - Ústav fyzikálního inženýrství, odbor fyziky pevných látek a povrchů, FSI, Vysoké učení technické v Brně
 • prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. - Ústav výživy zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • JUDr. Bohumil Šimek - hejtman, Jihomoravský kraj
 • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. - rektor, Vysoké učení technické v Brně
 • prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. - vedoucí Katedry řízení, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. - rektor, Slezská univerzita v Opavě
 • prof. Ing. Marek Turčáni, PhD. - děkan, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Jaromír Vašíček, CSc. - ředitel, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
 • prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. - ředitel, Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně
 • prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - ÚRPE FRRMS, ext LDF, ext ÚPE PEF
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. - ÚMA PEF, ext ZF

Studuj MENDELU