Odbor pro podporu tvůrčí činnosti

 

Hlavním cílem činnosti OPTČ je podpora výzkumu, vývoje a inovací Mendelovy univerzity v Brně. Odbor se mj. zaměřuje na zkvalitnění přípravy a řízení projektů na univerzitě a vytvoření implementační struktury pro absorpci externích finančních prostředků na výzkumnou, vývojovou, investiční a pedagogickou činnost. Jedná se převážně o projekty financované z prostředků operačních programů evropských strukturálních fondů, komunitární programy EU, národní programy výzkumu a vývoje, regionální projekty a další.

Vedoucí odboru pro podporu tvůrčí činnosti je Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU