Mezinárodní spolupráce ve vědecko-výzkumné činnosti

 

Prvořadým cílem vědců na MENDELU je vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek pro provádění excelentního výzkumu a zvýšení kvality výzkumně zaměřených aktivit.

Jejich výsledkem je rozvoj mezinárodní spolupráce vznikem jednoznačných vazeb se strategickými zahraničními partnery, přičemž vazba na mezinárodní prostředí výrazně zefektivní schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu ve vědě.

Nejbližšími cíli univerzity je zvýšení mezinárodního rozměru výzkumu na MENDELU a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti a vědeckovýzkumných výsledků mezinárodního dopadu prostřednictvím společných publikačních výstupů (především v kategoriích Q1 a Q2), a to zejména se strategickými zahraničními partnery a grantové přihlášky do mezinárodních projektových soutěží.

Řešené H2020 projekty

Povinně zveřejňované údaje (http://mendelu.cz/25046-vedecko-vyzkumna-a-umelecka-cinnost):

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU