Provoz centrální podatelny a podmínky přijímání dokumentů na MENDELU v Brně

 

S ohledem na současný epidemiologický stav žádáme veřejnost o upřednostnění bezkontaktní formy podání vůči univerzitě - prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, e-mailem nebo datovými schránkami.

Pro předání osobního podání i mimo úřední hodiny je Vám k dispozici bílá poštovní schránka v 1. poschodí budovy A.

Provoz centrální podatelny

 • Adresa pro přijímání dokumentů
  Mendelova univerzita v Brně
(Podatelna se nachází v budově A, 1. poschodí, dveře č. N2034.)  
  Centrální podatelna  
  Zemědělská 1665/1  
  613 00 Brno  
 • Elektronická adresa
  podatelna@mendelu.cz
 • Telefon
  +420 545 135 212
 • Úřední hodiny
  Čas pro příjem dokumentů osobně a to v pondělky a středy od 8:00 – 11:00 a od 13:00 – 14:00 hod.
 • Identifikátor datové schránky
  85ij9bs

Způsoby podání při příjmu dokumentů

 • Doručením poštou a doručovacími službami
 • Datovou schránkou
 • Elektronickou poštou (e-mailem)
 • Doručením na technických nosičích dat
 • Osobním podáním

Podmínky přijímání dokumentů při podání datovou schránkou

 • Přípustné formáty pro datové zprávy
  Pdf (Portable Document Format)
  PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
  xml (Extensible Markup Language Document)
  fo/zfo (602XLM Filler dokument)
  html/htm (Hypertext Markup Language Document)
  odt (Open Document Text)
  ods (Open Document Spreadsheet)
  odp (Open Document Presentation)
  txt (prostý text)
  rtf (Rich Text Format)
  doc/docx (MS Word Document)
  xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
  ppt/pptx (MS Power Point Presentation)
  jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format)
  png (Portable Network Graphics)
  tif/tiff (Tagged Image File Format)
  gif (Graphics Interchange Format)
  mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/ Phase 2)
  wav (Waveform Audio Format)
  mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer2/Layer3)
  isdoc/isdocx (Information Systém Document) verze 5. 2. b a vyšší
  edi (Engine Electronic Data Interchange File)
 • Maximální velikost datové zprávy
  Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 20 MB.
 • Potvrzování doručených zpráv
  Odesílatel je po přijetí datové zprávy do datové schránky MENDELU automaticky informován o jejím doručení.

 

Technické informace a parametry přijímaných elektronických dokumentů

 • Podání elektronickou poštou
  Maximální velikost dsouborů přijímaných elektronickou poštou (e-mailem) je 10 MB.
 • Podání na přenosném technickém nosiči dat
  Přípustné přenosné technické nosiče dat (dále „nosič“) :
 

- Nepřepisovatelná CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

 

- USB Flash disk, obsahující formát čitelný pod operačním systémem Window

 

Předaný nosič je součástí podání a vrací se jen na výslovnou žádost uplatněnou na podatelně před jeho předáním.

Ostatní informace

 

Jednou datovou zprávou, e-mailem nebo na jednom technickém nosiči dat je možno zaslat jen jedno podání.

 

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho přílohami.

Bezpečnostní opatření

 • Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu a počítačového programu nebo škodlivý kód
 

Podatelna nepřijme datovou zprávu, která nebude v přípustném datovém formátu nebo programu nebo pokud převyšuje maximální stanovenou velikost.

 

Nepřijata a nezpracována bude rovněž datová zpráva, která je poškozená, neúplná nebo nečitelná a obsahuje škodlivý kód, který může poškodit informační systém nebo výpočetní techniku.

 

Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení datové zprávy bezpečnostními prvky internetového připojení.

 • Důsledky vad dokumentů
 

Pokud podatelna zjistí, že dokument v listinné nebo digitální podobě nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, že obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, který je schopen přivodit škodu na informačním systému, že technické parametry přenosného technického nosiče dat nebudou v normě a z dokumentu bude možné určit odesílatele, pak tento bude vyrozuměn o případných vadách a postupu pro jejich odstranění.

 

Nepodaří-li se však ve spolupráci s odesílatelem vady odstranit nebo nebude možné určit odesílatele doručeného dokumentu, včetně jeho kontaktních údajů, anebo bude elektronický dokument obsahovat škodlivý kód i nadále, podatelna jej nebude dále zpracovávat.

Podmínky přijímání dokumentů a provoz podatelny

 

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je povinna podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby zveřejnit na úřední desce na svých internetových stránkách informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů.

 1. Způsoby podání při příjmu dokumentů
  • Fyzické podání - listinné dokumenty, technické nosiče dat (CD, DVD, Flash disk):
   • Doručení poštou a doručovacími službami
   • Osobní podání na podatelně
  • Elektronické podání - digitální dokumenty a přílohy:
 2. Adresa pro přijímání dokumentů

  Mendelova univerzita v Brně
  Podatelna
  Zemědělská 1665/1
  613 00 Brno

  Podatelna se nachází v budově A, 1. poschodí.

 3. Úřední hodiny podatelny

  Pondělí -- pátek: 8:00 -- 11:00 hod. a 13:00 -- 15:00 hod.
  čtvrtek 31. 12. 2015 -- ZAVŘENO

 4. Identifikátor datové schránky

  85ij9bs

 5. Přehled datových formátů, ve kterých MENDELU přijímá digitální dokumenty
  • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
  • Xml (Extensible Markup Language Document)
  • Jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format)
  • Png (Portable Network Graphics)
  • Tif/tiff (Tagged Image File Format)
  • Gif (Graphics Interchange Format)
  • Mpeg1/mpeg2 (moving Picture Experts Group Phase 1/ Phase 2)
  • Wav (Waveform Audio Format)
  • Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer2/Layer3)
 6. Požadavky na elektronická podání

  Jednou datovou zprávou, e-mailem nebo jedním technickým nosičem dat je možno zaslat jen jedno podání.

  Přijímaná zpráva elektronické pošty (e-mailu) v transportním formátu smí být nejvýše 10 MB velká. Čistá velikost jedné zprávy včetně příloh smí být nejvýše
  7 MB.

  Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a který je jeho přílohou.

  Pokud podatelna není schopna dokument přijmout a přečíst, je podání považováno za nedoručené.

 7. Potvrzování doručených zpráv

  Odesílatel je po doručení datové zprávy do datové schránky MENDELU automaticky informován o jejím doručení.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU