Tiskové zprávy

 

Tiskové zprávy, které Mendelova univerzita v Brně vydala, jsou řazeny chronologicky.
V případě využití tiskové zprávy je třeba respektovat autorství a správné uvedení zdroje.

 

5. 4. 2021

Pandemie COVID-19 zasáhla citelně přeshraniční spolupráci. Mendelova univerzita v Brně musela utlumit velkou část svých zahraničních projektů. Jedním z těch, které pokračují, je dlouhodobá pomoc v Zambii. Hlavními problémy tamních...


1. 4. 2021

Úbytek druhů i počtů jedinců hmyzu je závažný problém, který v posledních desetiletích akceleruje a současně signalizuje negativní změny v prostředí. Nejvíce postižené jsou rozsáhlejší městské a průmyslové aglomerace, pak následuje...


30. 3. 2021

Z hlediska ochrany přírody poměrně neobvyklá metoda řízeného vypalování porostů může významně podpořit výskyt vzácných a ohrožených druhů pavouků na stepních lokalitách. Vypalování totiž vytváří stanoviště s rozvolněnou...


25. 3. 2021

Zájem o léčivky v posledních letech v České republice roste a covidová pandemie tento dlouhodobý trend ještě přiživila. Odráží se to na rozloze osázených ploch, ale v současné době i na nedostatku semen. Velmi populární jsou bylinné...


23. 3. 2021

Situace v lesích na sever od Brna se postupně zlepšuje. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na jaře vysadí celkem 350.000 sazenic. Je to méně než ve stejném období loňského roku, kdy šlo na výsadbu půl milionu stromků. Podle...


19. 3. 2021

Testování zaměstnanců Mendelovy univerzity v Brně zatím odhalilo pouze jednoho nakaženého. Od pondělí do čtvrtka provedla odborná firma 952 antigenních testů. Podíl pozitivních na celkovém počtu testů tak vyjadřuje pouhé promile,...


18. 3. 2021

Vědci z několika institucí se zaměří na využití modřínu opadavého v českých lesích. Tuzemské lesy se mění v důsledku klimatické změny a s tím související kůrovcové kalamity. Odborníci modřín vnímají jako dřevinu, která...


16. 3. 2021

Letní zemědělská sucha, která postihla v posledních letech zvláště střední Evropu, byla ve svém souhrnu závažnější než kterákoliv jiná suchá období za uplynulých 2110 let. K těmto závěrům vědci dospěli ve studii zpracované...


15. 3. 2021

Rozvrhovaná výuka v letním semestru na Mendelově univerzitě v Brně bude probíhat v režimu online. Rozhodlo o tom vedení školy na základě vývoje epidemické situace. MENDELU také dnes začala s testováním zaměstnanců v univerzitním kampusu. S...


12. 3. 2021

Pšenice ozimá v Bystřici pod Lopeníkem je v těchto dnech ohrožená chorobou zvanou pravý stéblolam. Toto onemocnění vyznačující se hnědnutím stébel může způsobit zemědělcům výnosové ztráty dosahující až 30 procent. Při včasném...


Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU