Tiskové zprávy

 

Tiskové zprávy, které Mendelova univerzita v Brně vydala, jsou řazeny chronologicky.
V případě využití tiskové zprávy je třeba respektovat autorství a správné uvedení zdroje.

 

25. 9. 2019

Pšenice je z hlediska sklizené plochy nejčastěji ve světě pěstovanou plodinou, její produkce pokrývá pětinu všech kalorií v lidské stravě a současně je nejvíce obchodovanou obilovinou. To z ní činí klíčovou plodinu zajišťující...


24. 9. 2019

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny opravil lesní cestu mezi Habrůvkou a Josefovem na Blanensku. Ta slouží nejen lesníkům, ale jezdí po ní i cyklisté nebo hasiči a další složky Integrovaného záchranného systému. Rekonstrukce...


19. 9. 2019

Téma mezigeneračního dialogu má v zahraničí své stálé místo a začíná se úspěšně rozvíjet i v České republice. Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity se tomuto tématu také aktivně věnuje a výsledkem její práce bude říjnové...


17. 9. 2019

Osm akademiků a studentů Mendelovy univerzity dnes obdrželo Ceny rektora MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Prestižní ocenění v roce staletých oslav od vzniku školy získal například bioklimatolog Zdeněk Žalud, který patří...


12. 9. 2019

Na území České republiky dochází k plošnému rozpadu především smrkových porostů. Postiženy jsou však porosty prakticky všech hospodářsky významných dřevin, bez ohledu na vlastnictví nebo způsob obhospodařování. Tato situace vznikla...


11. 9. 2019

Mendelova univerzita v Brně se poprvé umístila v žebříčku nejprestižnějších vysokých škol Times Higher Education (THE). Z českých vysokých škol se umístila na šestém místě a byla klasifikována na pozici 1001+ z téměř 1400...


9. 9. 2019

Krajská a regionální politika vzdělávání a výzkumu musí do budoucna obsahovat priority v oblasti vodního hospodářství a vody v krajině, které se budou dál rozvíjet ve vzdělávacím procesu. V současnosti totiž chybí dostatek odborníků,...


6. 9. 2019

Brazílie není jedinou velkou zemí, kde v současnosti rychle ubývají lesy v důsledku těžby a rozsáhlých požárů. Změnit pohled na lesy a vysvětlit místním jejich význam se snaží vědci Mendelovy univerzity v Mongolsku, kde od roku 2000...


3. 9. 2019

Sukulenty se v evoluci adaptovaly k nepravidelným srážkám a vyšším teplotám, tedy změnám, které lidstvo v současnosti začíná stále více pociťovat. Na tradiční výstavě sukulentů, kaktusů a jiných exotických rostlin, která začne...


2. 9. 2019

Rekordní věnec ozdobil jihomoravské dožínky, které se konaly v neděli 1. září na Mendlově náměstí v Brně. Zasloužili se o to zástupci Agronomické fakulty. Věnec byl složen ze 171 menších věnců spletených dohromady. Původně měl...


Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU