Kurzy a semináře pořádané na Mendelově univerzitě v Brně

 

Úvod do meta-analýzy v ekonomii

11.12.2018 15:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Seminář pojednává o meta-analýze, konkrétně se věnuje meta-regresi, publikačnímu zkreslení, výběru a kódování studií pro datový soubor a publikační možnosti meta-studií.

STATA - pokročilá práce

18.12.2018 8:30 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
V rámci semináře jsou představeny vybrané pokročilé metody v programu STATA. Prostor je věnován diskusi o využití možných metod v rámci výzkumných záměrů účastníků.

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF

24.5.2019 7:30 hod. - PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF je určen pro zájemce o studium tohoto programu, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tento program bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa na PEF

24.5.2019 7:30 hod. - PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa na PEF je určen pro zájemce o studijní obory Účetnictví a daně a Finance a investiční management na navazujícím magisterském stupni studia, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tyto obory bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

 

 Seznam všech kurzů

 


 

prvaci.mendelu.cz