Kurzy a semináře pořádané na Mendelově univerzitě v Brně

 

Bibliografické citace a citování podle normy ISO 690

25.2.2019 13:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 - suterén budovy A
Knihovna Vás srdečně zve na seminář

Ovocný strom v krajině 2019

28.2.2019 9:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice
Kurz celoživotního vzdělávání

Plagiátorství a práce psané na zakázku

5.3.2019 9:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, X03
Seminář se koná se pod záštitou prorektorky pro vzdělávací činnost, doc. RNDr. Ireny Markové, CSc. Seminář "Plagiátorství a práce psané na zakázku" je určen pro aktuální i budoucí vedoucí závěrečných prací.

Plagiátorství a práce psané na zakázku

5.3.2019 11:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, X03
Seminář se koná se pod záštitou prorektorky pro vzdělávací činnost, doc. RNDr. Ireny Markové, CSc. Seminář "Plagiátorství a práce psané na zakázku" je určen pro aktuální i budoucí vedoucí závěrečných prací.

Bibliografické citace a citování podle normy ISO 690

5.3.2019 13:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 - suterén budovy A
Knihovna Vás srdečně zve na seminář

GA ČR výzvy pro podávání projektů 2020

7.3.2019 10:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně,pavilon M, zasedací místnost AF, nejvyšší patro, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Plagiátorství a práce psané na zakázku

7.3.2019 11:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Q42
Seminář se koná se pod záštitou prorektorky pro vzdělávací činnost, doc. RNDr. Ireny Markové, CSc. Seminář "Plagiátorství a práce psané na zakázku" je určen pro aktuální i budoucí vedoucí závěrečných prací.

Bibliografické citace a citování podle normy ISO 690

7.3.2019 13:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 - suterén budovy A
Knihovna Vás srdečně zve na seminář

Sportovní střelba- základní kurz

11.3.2019 0:00 hod. - B & H MAGNUM CLUB BRNO, Purkyňova 118, Brno
Kurz sportovní střelby pro studenty a zaměstnance MENDELU i širokou veřejnost je zaměřený na velmi podrobné seznámení se základní techniku ovládání zbraně po teoretické i praktické stránce a kurz následně vede k získání Zbrojního průkazu. Výcvik probíhá dle časových možností studentů v termínech dohodnutých na společné informativní schůzce na střelnici. Kurz je veden profesionálem s dvacetiletou praxí panem Ing. Hynštem.

Sportovní střelba- pokračovací kurz

11.3.2019 0:00 hod. - B & H MAGNUM CLUB BRNO, Purkyňova 118, Brno
Pokračovací kurz sportovní střelby pro studenty a zaměstnance MENDELU i širokou veřejnost je zaměřen na výcvik v mířené střelbě a zdokonalování střelby. Výcvik probíhá dle časových možností studentů v termínech dohodnutých na společné informativní schůzce na střelnici. Kurz je veden profesionálem s dvacetiletou praxí panem Ing. Hynštem.

Nordic walking

11.3.2019 16:00 hod. - Centrum sportovních aktivit, Jana Babáka 5, 616 00 Brno
Kurz pro všechny outdoorové sportovní nadšence, kteří mají rádi pohyb venku na čerstvém vzduchu. Chůze je nejzdravější pohybovou aktivitou a když k tomu přidáme hole, stává se nordic walking - kondiční chůze s holemi- ideálním spojením zdravého tréninku. Kurz je určen doktorandům a zaměstnancům MENDELU a široké veřejnosti. Je vhodný pro muže a ženy bez ohledu na kondici a věk.

Bibliografické citace a citování podle normy ISO 690

13.3.2019 13:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 - suterén budovy A
Knihovna Vás srdečně zve na seminář

Street workout

18.3.2019 15:00 hod. - Koleje JAK, Kohoutova 1550/5-11
Kurz určený pro zaměstnance a doktorandy MENDELU i širokou veřejnost. Kurz probíhá na venkovním streetoutovém hřišti u kolejí JAK, Kohoutova 1550/5-11, 61300 Brno.

Plagiátorství a práce psané na zakázku

21.3.2019 11:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Q42
Seminář se koná se pod záštitou prorektorky pro vzdělávací činnost, doc. RNDr. Ireny Markové, CSc. Seminář "Plagiátorství a práce psané na zakázku" je určen pro aktuální i budoucí vedoucí závěrečných prací.

Plagiátorství a práce psané na zakázku

26.3.2019 9:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, X03
Seminář se koná se pod záštitou prorektorky pro vzdělávací činnost, doc. RNDr. Ireny Markové, CSc. Seminář "Plagiátorství a práce psané na zakázku" je určen pro aktuální i budoucí vedoucí závěrečných prací.

 

 Seznam všech kurzů

 


Studuj MENDELU