Kurzy a semináře pořádané na Mendelově univerzitě v Brně

 

Meta-analýza: Aplikace

22.5.2019 13:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Po stručném úvodu o meta-analýze a jejím využití v ekonomii bude následovat praktická aplikace meta-analýzy datového souboru využitím statistického software STATA.

Základní technické kompetence v programu SPSS

23.5.2019 9:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
V rámci semináře je představen nejprve princip práce s daty v programu SPSS a následně je pozornost věnována aplikacím, např. shluková analýza, faktorová analýza či logistická regrese. Účastníci mohou v rámci přihlášky navrhnout okruhy, o které by měly zájem.

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF

24.5.2019 7:30 hod. - PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF je určen pro zájemce o studium tohoto programu, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tento program bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa na PEF

24.5.2019 7:30 hod. - PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa na PEF je určen pro zájemce o studijní obory Účetnictví a daně a Finance a investiční management na navazujícím magisterském stupni studia, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tyto obory bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

Základy práce v programu LaTeX 

27.5.2019 9:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Seminář je věnován přípravě dokumentů v programu LaTeX, jehož využití při tvorbě vědeckých příspěvků a dalších publikačních výstupů neustále roste. Důraz je kladen na pochopení základní práce v programu, zároveň jsou uvedeny praktické tipy při práci s programem. 

Prohlídka barokní knihovny, baziliky Nanebevzetí Panny Marie a expozice augustiniánského opatství

28.5.2019 13:00 hod. - Mendelovo muzeum, Mendlovo nám. 1a, Staré Brno
Knihovna Vás zve na prohlídku

Prohlídka barokní knihovny, baziliky Nanebevzetí Panny Marie a expozice augustiniánského opatství

28.5.2019 15:00 hod. - Mendelovo muzeum, Mendlovo nám. 1a, Staré Brno
Knihovna Vás zve na prohlídku

Základy práce v programu R

3.6.2019 8:30 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Práce je zaměřena na základy práce v programu R. Pozornost bude věnována úvodu do programu R, regresní a korelační analýze, úvodu do analýzy časových řad a v poslední části budou představeny pokročilé metody časových řad a analýza panelových dat.

Základní kompetence v programu STATA

12.6.2019 9:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Seminář se věnuje základům práce v programu STATA - seznámení se s prostředím programu, s principem fungování a se základními metodami.

Jak napsat úspěšný projekt do TAČRu

18.6.2019 10:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Pavilon M, nejvyšší patro . zasedací místnost,

Běh rektorky - ZAMĚSTNANKYNĚ MENDELU do 39 let

21.9.2019 - Botanická zahrada a arboretum, Třída generála Píky 1, Brno
Zveme Vás na II. ročník Běhu rektorky, který se uskuteční v sobotu 21. 9. 2019 v Botanické zahradě a arboretu MENDELU. Jedinečná trať, skvělá atmosféra a výborné zázemí.

Běh rektorky - RODINNÝ BĚH

21.9.2019 - Botanická zahrada a arboretum, Třída generála Píky 1, Brno
Zveme Vás na II. ročník Běhu rektorky, který se uskuteční v sobotu 21. 9. 2019 v Botanické zahradě a arboretu MENDELU. Jedinečná trať, skvělá atmosféra a výborné zázemí.

Běh rektorky - ZAMĚSTNANEC MENDELU 50+

21.9.2019 - Botanická zahrada a arboretum, Třída generála Píky 1, Brno
Zveme Vás na II. ročník Běhu rektorky, který se uskuteční v sobotu 21. 9. 2019 v Botanické zahradě a arboretu MENDELU. Jedinečná trať, skvělá atmosféra a výborné zázemí.

Běh rektorky - ZAMĚSTNANKYNĚ MENDELU 50+

21.9.2019 - Botanická zahrada a arboretum, Třída generála Píky 1, Brno
Zveme Vás na II. ročník Běhu rektorky, který se uskuteční v sobotu 21. 9. 2019 v Botanické zahradě a arboretu MENDELU. Jedinečná trať, skvělá atmosféra a výborné zázemí.

Běh rektorky - ZAMĚSTNANEC MENDELU 40–49 let

21.9.2019 - Botanická zahrada a arboretum, Třída generála Píky 1, Brno
Zveme Vás na II. ročník Běhu rektorky, který se uskuteční v sobotu 21. 9. 2019 v Botanické zahradě a arboretu MENDELU. Jedinečná trať, skvělá atmosféra a výborné zázemí.

 

 Seznam všech kurzů

 


Studuj MENDELU