Informace pro veřejnost

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působení MENDELU, poskytne univerzita žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete na MENDELU doručit:

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a lze je v souladu s § 14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Mendelova univerzita v Brně je oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli.
 2. Pro uhrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí tento sazebník (ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH bude připočtena v zákonné výši).
  1. Náklady spojené s pořízením kopií a výstupů z tiskárny

   černobílá

   formát A4

   jednostranná kopie

   1,50 Kč

   oboustranná kopie

   2,50 Kč

   formát A3

   jednostranná kopie

   3,00 Kč

   oboustranná kopie

   5,00 Kč

   barevná

   formát A4

   jednostranná kopie

   12,00 Kč

   oboustranná kopie

   24,00 Kč

   formát A3

   jednostranná kopie

   18,00 Kč

   oboustranná kopie

   36,00 Kč

  2. Náklady spojené s pořízením technického nosiče

   CD -- R, DVD - R

   dle pořizovacích nákladů

  3. Náklady na odeslání informací žadateli

   náklady na odeslání

   dle sazebníku poštovních služeb

  4. Osobní náklady

   každá půlhodina výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování apod. 

   120 Kč

  Celková úhrada je stanovena součtem jednotlivých nákladů uvedených v bodě 2.


Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU