Pracovní příležitosti na MENDELU

Akademické

Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav sociálního rozvoje - Asistent / úvazek 0,6.


Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav podnikové ekonomiky - asistent/odborný asistent/docent/profesor


Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - Asistent s úvazkem 1,0


Vědecko-výzkumné

Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa vědecko-výzkumný pracovník/vědecko-výzkumná pracovnice, úvazek 1,0


Administrativní

Ústav techniky a automobilové dopravy Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně přijme organizačně-technického pracovníka - sekretářku, úvazek 1,0.


Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa technický pracovník/technická pracovnice pro vědu a výzkum, úvazek 1,0


Prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa na celoškolském pracovišti Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb.


Pravidla výběrového řízení na MENDELU

Nebudeme-li Vás kontaktovat do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení, byla v 1. kole výběrového řízení dána přednost jiným kandidátům. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit. V případě, že chcete ověřit dodání všech podkladů k VŘ pište na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Co nabízíme?

  • Práci v instituci implementující HR AWARD
  • Work – life balance
  • Prostor pro osobní i profesní růst
  • Vzdělávací akce a workshopy
  • Plný úvazek, částečný úvazek, DPP/DPČ

Benefity

Další služby


O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů Oddělení personální a sociální

 


Studuj MENDELU