Pracovní příležitosti na MENDELU

Akademické

Ředitel vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - 2 místa.


Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat.


Dělnické

Kvestor Mendelovy univerzity v Brně přijme Dělníka nádvorní skupiny pro Oddělení provozních služeb a údržby.


Kvestor Mendelovy univerzity v Brně přijme Provozního zámečníka pro Oddělení provozních služeb a údržby.


Pravidla výběrového řízení na MENDELU

Nebudeme-li Vás kontaktovat do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení, byla v 1. kole výběrového řízení dána přednost jiným kandidátům. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit. V případě, že chcete ověřit dodání všech podkladů k VŘ pište na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Co nabízíme?

 • Práci v instituci implementující HR AWARD
 • Work – life balance
 • Prostor pro osobní i profesní růst
 • Vzdělávací akce a workshopy
 • Plný úvazek, částečný úvazek, DPP/DPČ

Benefity

 • Dotované stravování v menze
 • 6 týdnů dovolené pro neakademické pozice
 • 8 týdnů dovolené pro akademické pozice
 • Mobilní tarif
 • Příspěvek na penzijní pojištění
 • Přednášky, semináře a kurzy

Další služby


O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů Oddělení personální a sociální

 


Studuj MENDELU