Pracovní příležitosti na MENDELU

Akademické

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat


Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro Ústav plánování krajiny – pracoviště Lednice (2 úvazky)


Administrativní

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa Právníka/Právničky - úvazek 1,0.


Prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa na celoškolském pracovišti Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb.


Prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení 2 míst na celoškolském pracovišti Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb.


Prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu.


Prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Vedoucí Projektového oddělení.


Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na děkanátním pracovišti - Referátu vědy a výzkumu.


Dělnické

Kvestor Mendelovy univerzity v Brně přijme pro Oddělení provozních služeb a údržby - Dělníka nádvorní čety.


Pravidla výběrového řízení na MENDELU

Nebudeme-li Vás kontaktovat do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení, byla v 1. kole výběrového řízení dána přednost jiným kandidátům. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit. V případě, že chcete ověřit dodání všech podkladů k VŘ pište na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Co nabízíme?

  • Práci v instituci implementující HR AWARD
  • Work – life balance
  • Prostor pro osobní i profesní růst
  • Vzdělávací akce a workshopy
  • Plný úvazek, částečný úvazek, DPP/DPČ

Benefity

Další služby


O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů Oddělení personální a sociální

 


Studuj MENDELU