Pracovní příležitosti na MENDELU

Akademické

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademického pracovníka pro Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky.


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav dřevařských technologí - 2 pracovní místa.


Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav podnikové ekonomiky.


Vědecko-výzkumné

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení  na pozici vědecko-výzkumný pracovník - postdoc se zaměřením na lesnické a environmentální vědy.


Administrativní

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Ředitel/Ředitelka Univerzitní mateřské školy Hrášek.


Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na na obsazení místaVedoucí Oddělení pro vzdělávací činnost - úvazek 1,0.


Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent(ka) Oddělení pro vzdělávací činnost - úvazek 1,0.


Dělnické

Botanická zahrada a arboretum – celoškolské pracoviště MENDELU přijme Zahradníka/Zahradnici.


Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně, Kohoutova 11 přijme pro vysokoškolskou menzu Brno - Šéfkuchaře/Šéfkuchařku.


Děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Údržbář pro Vnitřní správu Zahradnické fakulty MENDELU.


Kvestor Mendelovy univerzity v Brně přijme pro Oddělení provozních služeb a údržby - Dělníka nádvorní skupiny.


Pravidla výběrového řízení na MENDELU

Nebudeme-li Vás kontaktovat do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení, byla v 1. kole výběrového řízení dána přednost jiným kandidátům. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit. V případě, že chcete ověřit dodání všech podkladů k VŘ pište na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Co nabízíme?

  • Práci v instituci implementující HR AWARD
  • Work – life balance
  • Prostor pro osobní i profesní růst
  • Vzdělávací akce a workshopy
  • Plný úvazek, částečný úvazek, DPP/DPČ

Benefity

Další služby


O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů Oddělení personální a sociální

 


Studuj MENDELU