Pracovní příležitosti na MENDELU

Akademické

Děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů.


Děkan Provozně ekonimické fakulty Mendelovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav statistiky a operačního výzkumu.


Ředitel vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - odborný asistent/docent.


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - 3 pozice


Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů.


Vědecko-výzkumné

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav Molekulární biologie a radiobiologie.


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vypisuje výběrové řízení na pozice vědecko-výzkumných pracovníků – postdoc / 3 pozice


Administrativní

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení pro Děkanát LDF / PR - 2 místa.


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení pro Děkanát LDF - Vedoucí studijního oddělení.


Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové na obsazení pozice pro Ústav informatiky PEF.


Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na Ředitele/ředitelku Odboru pro podporu tvůrčí činnosti.


Rektorka Mendelovy univerity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Vedoucí oddělení kontroly a interního auditu.


Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení pro Výzkumné centrum PEF.


Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vypisuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů.


Dělnické

Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně přijme Kuchaře/kuchařku pro menzu Brno.


Pravidla výběrového řízení na MENDELU

Nebudeme-li Vás kontaktovat do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení, byla v 1. kole výběrového řízení dána přednost jiným kandidátům. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit. V případě, že chcete ověřit dodání všech podkladů k VŘ pište na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Co nabízíme?

  • Práci v instituci implementující HR AWARD
  • Work – life balance
  • Prostor pro osobní i profesní růst
  • Vzdělávací akce a workshopy
  • Plný úvazek, částečný úvazek, DPP/DPČ

Benefity

Další služby


O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů Oddělení personální a sociální

 


Studuj MENDELU