Agronomická fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ

Do kdy podat přihlášku: 31. 3. 2019

Přehled studia

Lesnická a dřevařská fakulta

Přijímací zkoušky: Pouze u SP Design nábytku, Květen 2019

Technologie a management zpracování dřeva v Bc. a NM studiu

Do kdy podat přihlášku:  do 30. 4. 2019

Přehled studia

Provozně ekonomická fakulta

Přijímací zkoušky: Bc. – duben 2019, Mgr. – červen 2019

Do kdy podat přihlášku: 20. 3. 2019, bakalářské programy prodlouženo do 31. 3. 2019.

Přehled studia

Zahradnická fakulta

Přijímací zkoušky: NMgr. – 29. – 31. 5. 2019

Do kdy podat přihlášku: Bc. – 31. 3. 2019, NMgr. – 21. 5. 2019

Přehled studia

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Přijímací zkoušky: Scio testy v termínech – 1. 2. 2019, 9. 3. 2019, 30. 3. 2019, 1. 5. 2019

Do kdy podat přihlášku: 30. 4. 2019

Přehled studia

Institut celoživotního vzdělávání

Přijímací zkoušky: písemný test, obor TZP pouze prospěch ze SŠ – v termínu 16. – 17. 5. 2019

Do kdy podat přihlášku: 15. 4. 2019

Přehled studia

 

 

Uchazeči se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním

Uchazeči ke studiu na MENDELU se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním (též označování jako studenti se specifickými potřebami) mohou žádat o zohlednění svých specifických potřeb při přijímacím řízení. Děje se tak prostřednictvím vyznačení těchto skutečností v elektronické přihlášce ke studiu. Touto cestou vyjadřují též souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Podrobnější informace je možné nalézt na stránkách Poradenského a profesního centra.


Studuj MENDELU