Konference - Landscape dimensions

5. 9. 2017 - 7. 9. 2017

Jedná se o akci MŽP ČR, univerzita je pouze partnerem akce ve věci odborné garance a zajištění prostor a cateringu. Konference probíhá v Aule Mendelovy univerzity v Brně (Zemědělská 1).


ÚSES - zelená páteř krajiny

7. 9. 2017

Aktuální problematika územních systémů ekologické stability http://www.uses.cz/ . 

 Studuj MENDELU