Aleš Venhoda: Výstava obrazů

Kulturní - společenská akce

U příležitosti stého výročí založení Mendelovy univerzity v Brně vás srdečně zveme na výstavu obrazů známého českého malíře krajiny a absolventa MENDELU Aleše Venhody.

Výstava bude probíhat od 26. 9. 2019 do 24. 10. 2019 na Zámku Křtiny.

Vernisáž se uskuteční dne 26. 9. 2019 od 17 hodin na Zámku Křtiny. V rámci vernisáže promluví historička umění dr. Zuzana Ledererová a prof. Ilja Vyskot. Těšit se můžete i na hudební vstup kapely Lee banda.

Akce je pořádána ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny.

Výstava je prodejní.

Zámek Křtiny

  • Ulice: Křtiny 1
  • Město: Křtiny
  • PSČ: 679 05
  • Stát: Česká republika

Zámek Křtiny je organizační součástí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP), kde je organizačně veden v agendě Kanceláře ředitele. Zámek Křtiny je zejména účelové zařízení Mendelovy univerzity v Brně, zázemím pro studenty, pedagogy a další akademické pracovníky. Poskytuje svým hostům konferenční služby (kongresový, společenský sál, salonky), ubytovací služby (ubytovací kapacita 50 osob), stravovací služby (zámecká a hotelová restaurace, catering) a další služby dle přání zákazníků. Společenské a vzdělávací centrum zámek Křtiny vedle naplňování účelové činnosti slouží také pro širokou veřejnost s nabídkou komerčních služeb ubytování, stravování a dalších služeb.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

  • Ulice: třída Generála Píky 7
  • Město: Brno
  • PSČ: 613 00
  • Stát: Česká republika

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU