5. mezinárodní vědecká konference FORTECHENVI 2019

Konference

5. mezinárodní konference FORTECHENVI 2019, pořádaná ústavem techniky LDF, se uskuteční ve dnech 9. - 12. 9. 2019 v areálu MENDELU.

Ve dnech 9. - 12. 9. 2019 se uskuteční 5. ročník mezinárodní vědecké konference FORTECHENVI (Forest and Wood Technology and the Environment), tradičně pořádané ústavem techniky LDF. Konference bude uspořádána při příležitosti oslav 100. výročí založení MENDELU.

Konference je zaměřena na lesnickou techniku a technologie, těžebně-dopravní proces a obnovu lesa se zdůrazněním aktuálních potřeb lesního hospodářství, ekologické důsledky provozu lesní techniky a jejich minimalizaci, přidruženou lesní těžbu a výrobu, ergonomii a bezpečnost práce, energetické využití dřevní suroviny, péči o dřeviny rostoucí mimo les, aj. Konference je určena pro zájemce z pedagogické i vědecko-výzkumné sféry, i pro zájemce z provozní praxe, a to z tuzemska i zahraničí.

Program konference započne setkáním účastníků 9. 9. 2019, samotná konference včetně terénní exkurze na ŠLP Křtiny se uskuteční ve dnech 10. - 12. 9. 2019. Přihlášky na konferenci bude možno podat prostřednictvím vlastní internetové stránky konference s adresou www.fortechenvi.mendelu.cz.

 

Budova Z MENDELU

  • Ulice: třída Generála Píky 7
  • Město: Brno
  • PSČ: 613 00
  • Stát: Česká republika

Mapa areálu MENDELU

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

  • Ulice: Zemědělská 3
  • Město: Brno
  • PSČ: 613 00
  • Stát: Česká republika

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU